Wat is het?

Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op jeugdhulp. Jeugdhulp is er voor kinderen tot 18 jaar (en in bepaalde gevallen tot 23 jaar). Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van uw kinderen, kunt u terecht bij uw gemeente. De gemeente geeft advies over jeugdhulp en zorgt voor de toegang tot de jeugdhulp.

Hebt u een kind waarvoor u hulp, zorg of ondersteuning nodig hebt? Dan meldt u dit bij de gemeente. Het Maatschappelijk Team bekijkt samen met u welke jeugdhulp uw kind kan krijgen.

Hoe werkt jeugdhulp?

De gemeente kan op twee manieren jeugdhulp bieden: op eigen initiatief of na een melding. Wanneer u een melding doet bij de gemeente, komt u in contact met het Maatschappelijk Team. In dit Team werken verschillende professionals en zij brengen de situatie rondom uw kind in kaart. Samen met u en uw kind kijkt het Maatschappelijk Team welke oplossing het beste past bij de situatie. Zij stellen samen met u een ondersteuningsplan op.

Het Maatschappelijk Team is op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Midden-Delfland: 015 -380 41 11. U kunt ook het online contactformulier invullen.

Ga naar het online contactformulier

Wat moet ik doen?

  • U meldt uw hulpvraag bij het Maatschappelijk Team van de gemeente.
  • U geeft de gemeente alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt.
  • U voert een gesprek met de gemeente en deskundigen over de situatie van uw kind.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Samen met het Maatschappelijk Team maakt u een ondersteuningsplan en wijst de gemeente de benodigde hulp toe.

Hoe lang duurt het?

Het Maatschappelijk Team neemt binnen 5 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Dit team bepaalt samen met u waar en wanneer de afspraak plaatsvindt.

Extra informatie

Jeugdhulp via uw zorgverzekeraar

In de volgende gevallen regelt u de jeugdhulp niet via de gemeente, maar via uw zorgverzekeraar:

  • Als de persoonlijke verzorging van uw kind te maken heeft met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. De kinderverpleegkundige kan dit voor u in gang zetten.  Denk hierbij aan persoonlijke verzorging van uw kind die te maken heeft met:
  1. medische zorg;
  2. het leren omgaan met een aandoening of een beperking; 
  3. het voorkomen dat een aandoening of een beperking erger wordt; 
  4. het voorkomen van een aandoening of een beperking waar uw kind een hoog risico op heeft. 
  • Als uw kind levenslang intensieve zorg in een instelling nodig heeft.

Heeft u gevonden wat u zocht?