Bent u niet in de gelegenheid om zelf te stemmen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

De onderhandse volmacht op de stempas

Iemand machtigen die ook in Midden-Delfland woont kan via de achterkant van uw stempas. Daar vult u de gegevens in van degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde). Zowel u als de gemachtigde ondertekenen de machtiging. U geeft uw stempas aan de gemachtigde samen met (een kopie van) uw identiteitsbewijs. Zonder deze documenten mag de gemachtigde uw volmachtstem niet uitbrengen! Ook voor het geven van deze onderhandse volmacht kunt u een maximaal 5 jaar verlopen identiteitsbewijs gebruiken.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De gemachtigde stemt in de gemeente Midden-Delfland.
 • De gemachtigde neemt een kopie mee van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een mobiele telefoon. De handtekening op de kopie moet duidelijk zichtbaar zijn.
 • De gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal drie andere kiezers stemmen.

Schriftelijke volmacht

 • Wilt u iemand machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen?
 • Wilt u iemand machtigen die niet in de gemeente Midden-Delfland woont?
 • Heeft u geen geldig identiteitsbewijs?
 • Dan kunt u een andere kiezer machtigen via met het formulier G-1 en G-2.

Hoe werkt het?

U (de volmachtgever) vult model G-1 in: een verzoek aan de burgemeester tot het verlenen van een volmacht. De gemachtigde vult model G-2 in: de verklaring waarmee hij ermee instemt om voor uw te gaan stemmen. De gemachtigde mailt het ingevulde en ondertekende formulier G-2 naar u. U mailt beide ondertekende formulieren (G-1 én G-2) naar de gemeente. Het mailadres is: kcc@middendelfland.nl.

Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart voor 17:00 uur zijn ontvangen door de gemeente. U hoeft bij deze formulieren geen kopie van uw identiteitsbewijs te overleggen.

Na ontvangst van uw aanvraag controleert de gemeente uw identiteit aan de hand van de gegevens in de basisregistratie personen. Het volmachtbewijs wordt vervolgens direct naar de gemachtigde gestuurd.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal drie andere kiezers stemmen.

De onderhandse volmacht op de kiezerspas

Heeft u een kiezerspas aangevraagd om in een andere gemeente te stemmen? Dan kunt u deze ook overdragen aan een andere kiezer. Om een machtiging te geven, vullen u en de gemachtigde de gegevens in op de achterkant van uw kiezerspas. U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde neemt een kopie mee van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een mobiele telefoon. De handtekening op de kopie moet duidelijk zichtbaar zijn.
 • De gemachtigde mag voor maximaal drie andere kiezers stemmen.