Bent u niet in de gelegenheid om zelf te stemmen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Hieronder leest u hoe dat werkt en wat de voorwaarden daarvoor zijn.

De onderhandse volmacht

Iemand machtigen die ook in Midden-Delfland woont kan via de achterkant van uw stempas. Daar vult u de gegevens in van degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde). Zowel u als de gemachtigde ondertekenen de machtiging. U geeft uw stempas aan de gemachtigde samen met (een kopie van) uw identiteitsbewijs. Zonder deze documenten mag de gemachtigde uw volmachtstem niet uitbrengen! Ook voor het geven van deze onderhandse volmacht kunt u een maximaal 5 jaar verlopen identiteitsbewijs gebruiken.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De gemachtigde mag stemmen in de gemeente Midden-Delfland.
  • De gemachtigde neemt een kopie mee van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een mobiele telefoon. De handtekening op de kopie moet duidelijk zichtbaar zijn.
  • De gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn eigen stem.
  • De gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

De onderhandse volmacht op de kiezerspas

Heeft u een kiezerspas aangevraagd om in een andere gemeente te stemmen? Dan kunt u deze ook overdragen aan een andere kiezer.

Om een machtiging te geven, vullen u en de gemachtigde de gegevens in op de achterkant van uw kiezerspas. De persoon die u machtigt moet als kiezer mogen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing. U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De gemachtigde mag stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing.
  • De gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn eigen stem.
  • Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) laten zien.
  • De gemachtigde mag per verkiezing voor maximaal twee andere kiezers stemmen.