Wat is het?

In bepaalde gevallen kan het college een vervoersvoorziening toekennen aan ouders betreffende het volgen van onderwijs van hun kind.

Direct regelen

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2023-2024 (pdf 136 KB)

Toelichting op het aanvraagformulier 2023-2024 (pdf 111 KB)

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2022-2023 (pdf 171 KB)

Toelichting op het aanvraagformulier 2022-2023 (pdf 176 KB)

Wat moet ik doen?

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Het aanvraagformulier vindt u onder "Direct regelen". 

Hoe werkt het?

De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Het uitgangspunt van deze regeling is het bekostigen van het openbaarvervoer. Wanneer de leerling door zijn structurele handicap geen gebruik kan maken van het openbaarvervoer, zelfs niet met begeleiding, komt hij in aanmerking voor aangepast vervoer.

Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (bijvoorbeeld de basisschool) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat

  1. De kosten van de eerste kilometers voor uw rekening komen. In dit geval kan een drempelbedrag gevraagd worden.
  2. Als de afstand tussen de school en uw woning meer dan twintig kilometer is, de gemeente een financiële bijdrage naar draagkracht van u kan verlangen.

Heeft u gevonden wat u zocht?