Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

 • vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar 
 • vrijstelling van inschrijving op een school
 • vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)

Hoe werkt het?

Leerplicht en kwalificatieplicht

De leerplicht is bedoeld om jongeren op school te houden tot ze genoeg opleiding hebben om een baan te vinden. Hierna volgt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren van 16 en 17 jaar die niet voldoende opleiding hebben of geen diploma, verplicht zijn een diploma te halen

De leerplicht gaat in op vijfjarige leeftijd. Dan moet het kind ingeschreven staan op een school en deze geregeld bezoeken. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt.

De kwalificatieplicht is voor jongeren die 16 of 17 jaar zijn en nog niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Deze jongeren moet ook ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling.

Een vwo-diploma, havodiploma of een mbo-diploma niveau 2 geeft recht op startkwalificatie.

Vrijstelling tot inschrijving

Uw kind kan vrijstelling krijgen van inschrijving op een school als:

 • Uw kind kan niet naar school door een lichamelijke of geestelijke beperking.
 • U vindt dat geen enkele school past bij uw godsdienst- of levensovertuiging.
 • Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland.

Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof)

U kunt vrijstelling krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Dit kan om de volgende redenen:

 • kind is ziek
 • een religieuze feestdag
 • een belangrijke gebeurtenis zoals een huwelijk, begrafenis of verhuizing van het gezin
 • vakantie buiten schoolvakanties, omdat u door uw beroep niet in de schoolvakanties weg kunt (maximaal 10 dagen per jaar).

Vrijstelling tot 6 jaar

Is uw kind nog geen 6 jaar? Dan mag u uw kind thuishouden om te voorkomen dat het teveel belast wordt. Dit mag maximaal 5 uur per week. U kunt dit uitbreiden naar maximaal 10 uur per week als u toestemming krijgt van de directeur.

Wat moet ik doen?

Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

 • U meldt aan de school dat u uw kind enkele uren per week thuishoudt. 
 • Als u uw kind meer dan 5 uur per week wilt thuishouden, vraagt u toestemming aan de directeur van de school.

Vrijstelling inschrijving op een school

 • U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school. 
 • Doe dit voordat uw kind 5 jaar wordt. Als u dit later doet, moet u dit elk jaar vóór 1 juli doen.

Vrijstelling van schoolbezoek

 • Als uw kind ziek is of er is een religieuze feestdag, dan meldt u aan de school dat uw kind niet naar school komt.
 • In andere gevallen vraagt u verlof aan de directeur van de school.

Heeft u gevonden wat u zocht?