De Maaslandse Zoom is één van de locaties binnen onze gemeente waar woningbouw mogelijk is. De locatie van de Maaslandse Zoom biedt ruimte aan 109 woningen.

Locatie

De nieuwbouwlocatie wordt gerealiseerd op het terrein tussen de Hofsingel, Commanderij, de voetbalvelden, de Lentiz Onderwijsgroep en de begraafplaats. Er komt een grote diversiteit aan woningtypen. Een mix van appartementen, rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en enkele vrijstaande woningen.

Groene uitstraling

Wethouder Wendy Renzen: ‘Deze nieuwe woonbuurt is ruim opgezet en heeft een groene uitstraling door de centrale groene zichtlijn die door het gebied loopt. De Maaslandse Zoom kenmerkt zich door een gevarieerd woningaanbod met dorpse architectuur en met een inrichting van het openbaar gebied die ervoor zorgt dat er een krachtige, duurzame en klimaatbestendige woonbuurt met een eigen identiteit ontstaat. Kortom, de woonbuurt is een welkome en waardevolle toevoeging aan het mooie dorp Maasland.’

Bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan is op 30 maart 2023 ter visie/ ter inzage gelegd. Op basis van het bestemmingsplan kunnen daarna de benodigde vergunningen worden verleend. Voor de ontwikkeling en realisatie zal BPD gaan samenwerken met Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan

Om het nieuwbouwproject Maaslandse Zoom mogelijk te maken is een aanpassing van het geldende bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan lag vanaf 30 maart 2023 voor een periode van 6 weken ter visie. In een later stadium vraagt de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aan voor de bouw van de woningen.

Inloopbijeenkomst ontwerp bestemmingsplan

Op woensdag 19 april heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden in het Trefpunt in Maasland voor het ontwerp bestemmingsplan. Hier hebben medewerkers van BPD Ontwikkeling B.V, Van Mierlo Bouw en Ontwikkeling, Kokon Architectuur & Stedenbouw en de gemeente de vragen over het nieuwbouwproject Maaslandse Zoom beantwoord.

Gebiedspaspoort

De afgelopen jaren hebben wij randvoorwaarden voor woningbouw op deze locatie opgesteld. Deze randvoorwaarden namen wij op in een gebiedspaspoort  (te downloaden op deze pagina onder het kopje ‘Documenten’). Dit gebiedspaspoort is een integraal afwegingskader waarin diverse (Cittaslow) thema’s aan de orde komen. Het gebiedspaspoort kwam tot stand in samenwerking met onder anderen bewoners (in een klankbordgroep), het Hoogheemraadschap en de ontwikkelaar.

Op dinsdag 24 november 2020 stemde de gemeenteraad in met het voorgestelde gebiedspaspoort. Het raadsbesluit en de bijbehorende documenten vindt u op deze pagina onder het kopje 'Documenten'.

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan

Vervolgens werden een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze beide plannen zijn op 22 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Dit Beeldkwaliteitsplan (BKP) is opgesteld om richting te geven aan de kwaliteit van de architectuur en de openbare ruimte voor het plan Maaslandse zoom. Het biedt inspiratie en geeft uitgangspunten aan ontwerpers en het vormt een toetsingskader voor welstand/kwaliteitsteam. De richtlijnen in dit BKP dienen als leidraad voor de gehele ontwikkeling van het plangebied.

De richtlijnen waarborgen daarbij niet alleen de kwaliteit van de individuele gebouwen en openbare ruimten, maar zorgen vooral voor het creëren van samenhang binnen het gebied en tussen het plangebied en haar omgeving.

De plannen zijn, samengevoegd in één bestand. Dit bestand vindt u bij Documenten.

Meer informatie

Meer informatie over nieuwbouwontwikkeling de Maaslandse Zoom is te vinden op de website Maaslandse Zoom | Nieuwbouw Maasland. Heeft u interesse in één van de woningen? Schrijf u dan, via die website, in voor de nieuwsbrief. U wordt dan door de ontwikkelaar, BPD, op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

Heeft u gevonden wat u zocht?