Monumenten zijn gebouwen die bewezen hebben dat ze duurzaam zijn. Ze gaan soms al eeuwenlang mee als vertegenwoordigers van ons cultureel erfgoed. In dat opzicht zijn ze duurzaam. Op het gebied van energiezuinigheid is vaak nog winst te behalen. Dat geldt ook voor panden binnen de beschermde stads- en dorpsgezichten. 

Ook monumenten kunnen energiezuiniger!

Hoe kunnen monumenten bijdragen aan energiebesparing en CO2-reductie?

Onderstaand vindt u richtlijnen voor het energiezuiniger maken van monumenten. Monumenten zijn uniek. Het is dan ook niet mogelijk om een pasklaar model te geven voor iedere situatie. Er is vaak sprake van maatwerk.