De gemeenteraad heeft op 26 oktober 2021 de Omgevingsvisie 1.0 Midden-Delfland vastgesteld.

De Omgevingsvisie 1.0 biedt een vooruitblik op de fysieke leefomgeving tot het jaar 2040. Onder de fysieke leefomgeving verstaan wij het geheel van ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt de Omgevingsvisie 1.0 als structuurvisie in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.

U kunt de omgevingsvisie bekijken op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1842.ogv21MD01-va01 (onder het tabblad 'documenten').

Bekijk ook onderstaande poster voor een korte samenvatting van de Omgevingsvisie 1.0.