Wat is het?

De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van gebouwen en soms ook woningen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren of pachten. De gemeentelijke uitgangspunten zijn, voor zover van toepassing, vastgelegd in de Nota Grondbeleid. Deze kunt u vinden op de website danwel een afschrift van vragen via het Klantcontactcentrum.

Wat moet ik doen?

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Geef hierbij aan om welk huis of gebouw het gaat. Geef ook aan waarvoor u het wilt gebruiken.

Wat heb ik nodig?

  • geldig identiteitsbewijs

Heeft u gevonden wat u zocht?