Wilt u als MKB’ers in Zuid-Holland aan de slag met digitalisering binnen het bedrijf? Via het platform www.mkbdigitaal.com kunt u nu alle subsidiemogelijkheden, initiatieven en ondersteuning vinden. Daarnaast treft u een aanbod aan qua IT-aanbieders om zo snel een oplossing te vinden voor hun digitaliseringsvraag. In de regio is er veel aanbod aan ondersteuning op het gebied van digitalisering voor het mkb. Het aanbod is vaak nog onvoldoende bekend bij het mkb en soms lastig online te vinden. Met deze website wordt het aanbod toegankelijk en op één plek aangeboden. 

Ondersteuning MKB

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voert vanuit de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland diverse projecten uit om mkb’ers te helpen de stap richting digitalisering te maken. Een groot deel van het MKB beschikt over weinig tijd, kennis en middelen om hun digitaliseringsvraag te articuleren en vervolgstappen te zetten. Terwijl digitalisering kan zorgen voor groei van een mkb-bedrijf, efficiëntere bedrijfsvoering of een nieuwe manier van werken die minder arbeidsintensief is. Dit project waarbij gewerkt wordt aan één toegankelijk platform waarop het aanbod van dienstverlenende partijen te vinden is, biedt een oplossing voor deze versnippering en ondersteunt het mkb om aan de slag te gaan met digitaliseringsvraagstukken. De komende tijd wordt volop aan het platform gewerkt om het aanbod verder uit te breiden. De MRDH en de provincie Zuid-Holland hebben financieel bijgedragen aan de totstandkoming van het digitale platform. De gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam leverden ook een bijdrage.