Welkom in Midden-Delfland!

Midden-Delfland is een authentieke gemeente met een uniek landschap en een rijke historie.

Onze belangrijke kerntaken zijn:

  • een groen landschap verbinden met de stedelijke omgeving
  • werken aan een betere kwaliteit van leven
  • recreatie als economische kracht.

Onze organisatie telt bijna 180 medewerkers. Ze werken bij de afdelingen Bedrijfsvoering, Beheer Openbare Ruimte, Samenleving & Dienstverlening en Landschap, Wonen & Economie. We hebben een informele organisatiecultuur, waarin iedereen zich thuis moet kunnen voelen. We vinden het belangrijk om oprechte belangstelling te hebben voor onze inwoners en onze collega’s. Ons werk doen we deskundig en gedreven, gericht op ‘de bedoeling’ en een snel en goed resultaat.

Onze organisatie omarmt Hostmanship: ‘Thuis! In Midden-Delfland’ als onderdeel van haar cultuur. Dit is verwoord als: ‘In de gemeente Midden-Delfland voel jij je begrepen, geholpen, betrokken en thuis. Daar zorgen we voor door oprechte belangstelling te tonen en deskundig, gedreven en naar de bedoeling te handelen’. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers dit uitdragen.

Neem jij initiatief, toon jij lef en ben jij toekomstgericht?

We zien graag dat medewerkers betrokken en innovatief zijn. Een hoge kwaliteit van dienstverlening kun je het beste bereiken met medewerkers die willen blijven doorleren en initiatief nemen. Lef hebben en positief kritisch durven te zijn, om initiatieven van inwoners of ondernemers te faciliteren. Stuk voor stuk eigenschappen die we graag zien binnen onze organisatie. Lees hier meer over onze medewerkers.

Over Midden-Delfland

Midden-Delfland is een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Typerend voor het gebied is de koe die nog gewoon in de wei staat. Ondanks oprukkende verstedelijking is het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen uit het verleden bewaard gebleven. Het open groengebied is als recreatiegebied van groot belang voor de leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende steden. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en versterking van de ongekende kwaliteiten.

Cittaslow

In 2008 behaalde Midden-Delfland als eerste gemeente in Nederland het Cittaslow lidmaatschap. Dit wereldwijde keurmerk wordt toegekend aan gastvrije gemeenten die een duurzame samenleving nastreven. Een duurzame samenleving waarvan natuur, agrarische productie, toerisme en sociale verbondenheid de kern zijn.

Heeft u gevonden wat u zocht?