Wat is het?

Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen.

Wat moet ik doen?

  • De uitvaartondernemer of u doet de aangifte bij de gemeente. Doe dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

De gemeente maakt vervolgens 2 documenten en geeft deze aan u mee:

  • een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
  • een afschrift van de overlijdensakte.

Voor het doen van aangifte van overlijden moet u online een afspraak maken.

Maak een afspraak

Hoe werkt het?

 U kunt online een afspraak maken voor het doen van een aangifte van overlijden. Naar de afspraak neemt u het volgende mee:

  • verklaring van overlijden.
  • verklaring over de oorzaak van het overlijden (zogenoemde B-verklaring). Deze verklaring zit in een gesloten envelop en mag NIET worden geopend. De envelop wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand naar het CBS gestuurd.

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt, krijgt u daarvan een bevestigingsmail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen. Het kan voorkomen dat de e-mail in uw spam box terecht komt.

Heeft u de e-mail niet meer of niet ontvangen? Dat kunt u bellen met (015) 380 41 11. Een medewerker helpt u dan verder.

Hoeveel kost het?

U betaalt de kosten voor het doen van een aangifte van overlijden bij uw afspraak. U kunt uitsluitend pinnen.

De kosten bedragen:

Uittreksel burgerlijke stand: € 16,60

Verlof tot uitstel begraven of cremeren: € 26,25

Extra informatie

Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Heeft u gevonden wat u zocht?