We vragen uw hulp tijdens hevige regenval

Door de verandering van het klimaat komen hoosbuien steeds vaker voor. Vooral na een extreem droge en warme periode kan dit op gaan treden. Tijdens hevige regenval kunnen problemen ontstaan in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan losgeraakte of opdrijvende putdeksels, verstopte rioleringen en veel water op straat.

Melding maken

Om de gemeente en het waterschap zoveel mogelijk inzicht ge geven in knelpunten, vragen we uw hulp: ziet u dat regenwater tot problemen leidt, maak dan een melding bij de gemeente. Een melding maken kan op twee manieren:

Melding maken via de website

  • Ga naar www.middendelfland.nl/melding en vul het meldingsformulier in. Het is mogelijk om foto’s van de situatie te uploaden en deze mee te sturen met de melding.

Melding maken via de MijnGemeente app

  • U kunt met uw smartphone een melding doen via de MijnGemeente app. Deze app is gratis te downloaden via Google Play of de AppStore.

Meldingen die via de website of MijnGemeente app binnenkomen zijn belangrijk, ze dragen bij regenwateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Mede op basis van de meldingen bepaalt de gemeente welke maatregelen op welke locatie getroffen moeten worden.

Afvoer van regenwater via het riool

Het riool heeft verschillende taken, waaronder de afvoer van regenwater. Bij hevige regenval kan het riool helemaal vol staan, waardoor het water op straat blijft staan. Het water op straat staat dan als het ware in de file voor afvoer door het riool en de grond. Meestal is het water binnen een uur alsnog afgevoerd of in de grond gezakt.

In sommige gevallen kan het water zorgen voor schade. De gemeente neemt daarom maatregelen om de toenemende druk op het riool te verlichten. Zo wordt de regenwaterafvoer van straten en pleinen van de riolering afgekoppeld, op plekken waar dit mogelijk en effectief is. De afvoer gaat dan rechtstreeks naar de nabijgelegen sloten, waardoor de riolering minder wordt belast. In Den Hoorn wordt geëxperimenteerd met het vasthouden en vertraagd afvoeren van het regenwater, door toepassing van een speciale wegconstructie.

Wat kunt u zelf doen?

Als uw woning lager ligt als de straat: normaal gesproken staat een woning circa 30 cm hoger als de straat. Soms zijn oudere woningen met de bodemdaling meegezakt waardoor ze nu lager liggen als de straat.

Deze woningen zijn het meest kwetsbaar voor wateroverlast en -schade. Wij adviseren bewoners van een dergelijke woning zich voor te bereiden. Zorg voor zandzakken of vloedplanken die u bij wateroverlast voor de deur(en) kan plaatsen om het water buiten te houden. Via YouTube(externe link) kunt u een filmpje bekijken waarin tips worden gegeven om rioolwater zo veel mogelijk buiten de deur te houden. En natuurlijk is het belangrijk om de weersverwachtingen goed in de gaten te houden.

Wat kunt u nog meer doen?

Tuinen zijn steeds vaker betegeld, waardoor het water niet goed weg kan zakken in de bodem. Het blijft staan, loopt weg naar de straat of naar de tuin van uw buren. Door een border, strook gras of grind te maken die grenst aan de tegels, kan het water sneller in de grond zakken. Op de website www.operatiesteenbreek.nl(externe link) kunt u hier meer over lezen.

Heeft u gevonden wat u zocht?