Een gezonde generatie in 2040. Dat is de opdracht aan alle gemeenten in Nederland. In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) heeft de landelijke overheid op hoofdlijnen beschreven hoe gemeenten invulling kunnen geven aan het verbeteren van de gezondheid van haar inwoners. 

Samenwerken in Midden-Delfland

Donderdag 8 februari spraken wij hierover met allerlei ketenpartners en vrijwilligers die werkzaam zijn in het sociaal domein, variërend van bijvoorbeeld de ouderenzorg, thuiszorg, maatschappelijk werk, (jeugd)gezondheidszorg, onderwijs en jeugdzorg. Wethouders Melanie Oderwald en Fred Voskamp hebben deze partners uitgenodigd om samen na te denken over een concrete werkagenda.

Want juist in een fijnschalige gemeente als Midden-Delfland zijn wij in staat verbinding te leggen tussen verschillende vormen van gezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bewegen en cultuur, dementie of overgewicht. Maar het gaat ook om financiële gezondheid, mentale gezondheid, een veilige sociale basis, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als gemeente willen we graag op al die gebieden samenwerken met onze inwoners en partners om een gezonde generatie in 2040 te bereiken. 

Plannen en acties

Na een welkomstwoord door wethouder Melanie Oderwald en een uitleg over het GALA zijn wij in groepen uiteengegaan. Er stonden 3 thema’s centraal:

  • jeugd,
  • vitaal ouder worden en
  • sociale basis

We hebben met elkaar op een rij gezet wat er al goed gaat, wat we missen en waar wij kansen zien voor verbetering.

Deze input nemen wij mee in onze werkagenda voor 2024 en verder. Samen met de deelnemers gaan we concreet aan de slag met de opgehaalde input.

Netwerk versterken

Na afloop van de bijeenkomst maakten veel genodigden gebruik om nader met elkaar kennis te maken. Een sterk netwerk zorgt dat het makkelijker is om samen te werken. 

Vanuit de gemeente kijken we terug op een zeer geslaagde middag waarin veel waardevolle ervaringen en wensen zijn opgehaald. Ook de deelnemers kijken positief terug op de bijeenkomst. Enkele reacties van de deelnemers: “Ik wist niet dat we specifiek aanbod hadden voor kinderen van gescheiden ouders”, “Goed om te weten welke zorg in deze gemeente geleverd wordt” en “Dit soort bijeenkomsten zouden vaker georganiseerd moeten worden”.

Deze positieve reacties zorgen ervoor dat wij vaker soortgelijke bijeenkomsten met ketenpartners en vrijwilligers gaan organiseren. Zo willen we in ieder geval halverwege 2024 weer bij elkaar komen om met elkaar te delen wat we met de opgehaalde informatie van deze bijeenkomst gedaan hebben. We hopen dat we dan concrete voorbeelden van acties kunnen laten zien.