Het college is het dagelijks bestuur van een gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.

Postadres collegeleden:

Gemeente Midden-Delfland
College van B&W
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

Wilt u een afspraak maken met één van de collegeleden? Stuur dan een e-mail naar bestuurssecretariaat@middendelfland.nl.

F.I. (Fenna) Noordermeer-van Slageren

Functie: burgemeester

E-mailadres: finoordermeer@middendelfland.nl

Portefeuille:

 • Algemene coördinatie van bestuur en bestuurlijke samenwerking
 • Cittaslow
 • Communicatie, externe betrekkingen en representatie
 • Regionale samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel, organisatie en arbeidsmarktontwikkeling
 • Algemeen juridische zaken en handhaving
 • Proces Toekomstvisie 2050

F.A. (Fred) Voskamp

Functie: wethouder

E-mailadres: favoskamp@middendelfland.nl

1e locoburgemeester

Portefeuille:

 • Financiën:
  • Grondexploitaties
  • Belastingen
 • Economische Zaken:
  • Bedrijventerreinen, Bedrijvenschap Harnaschpolder
  • Glastuinbouw, Greenport West-Holland
  • Ondernemers en bedrijfscontacten
 • Buitengebied:
  • Coördinatie en samenwerking gebiedspartijen
  • Ontwikkeling landschap en biodiversiteit
  • Bijzonder Provinciaal Landschap, LTO Delflands Groen, Gebiedscoöperatie, landschaps- en natuurontwikkeling, stad-landrelaties, Landschapstafel
  • Ruimtelijke ordening buitengebied
 • Recreatie, vrije tijdseconomie en PUUUR
 • Sociaal domein, de onderdelen:
  • Senioren- en ouderenbeleid
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Openbare werken, het onderdeel:
  • Afvalbeleid en inzameling
 • Ruimtelijke ordening (muv buitengebied) en wonen:
  • Omgevingswet (implementatie), Omgevingsvisie 2.0
  • Woningbouwprojecten, ontwikkeling en realisatie nieuwbouw
  • Woonmarkt, inclusief de regionale regie op doelgroepen
  • Kernplannen en centrumontwikkeling
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Verenigingen, sport en accommodaties

Politieke partij: CDA

M. (Melanie) Oderwald-Ruijsbroek

Functie: wethouder

E-mailadres: moderwald@middendelfland.nl

2e locoburgemeester

 • Duurzaamheid:
  • Energie en warmte
  • Klimaat en water
  • Milieu
 • Mobiliteit en verkeer
 • Sociaal domein:
  • Jeugd
  • Onderwijs
  • Volksgezondheid
  • Sociale zaken en arbeidsparticipatie
 • Kunst, cultuur en monumenten (inclusief de verenigingen op dit gebied)
 • Dienstverlening en digitale informatievoorziening
 • Inwonersparticipatie
 • Beheer en exploitatie gemeentelijke gebouwen
 • Primair aanspreekpunt inclusiviteit
 • Openbare werken, de onderdelen:
  • Integraal groenbeheer
  • Kunstwerken, wegen, riolering, verlichting, speelplaatsen
  • Begraafplaatsen

Politieke partij: D66

M.A.I. (Martien) Born

Functie: gemeentesecretaris/algemeen directeur

E-mailadres: mborn@middendelfland.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?