Het college is het dagelijks bestuur van een gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.

Postadres collegeleden:

Gemeente Midden-Delfland
College van B&W
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

A.J. (Arnoud) Rodenburg

Functie: burgemeester

Telefoonnummer: (015) 380 41 14 (kantoor)

E-mailadres: burgemeester@middendelfland.nl

Portefeuille:
Algemene coördinatie van bestuur, coördinatie van bestuurlijke samenwerking, representatie, externe betrekkingen, juridische zaken, openbare orde en veiligheid, integrale handhaving, politie, brandweer, Cittaslow-netwerk, Algemeen Bestuur MRDH.

F.J.M. (Frank) ten Have

Functie: wethouder

Telefoonnummer: (015) 380 41 04 (kantoor)

E-mailadres ftenhave@middendelfland.nl

1e locoburgemeester

Portefeuille:
Financiën, belastingen, grondexploitaties, coördinatie van subsidieverkrijging, economische zaken, bedrijventerreinen, Bedrijvenschap Harnaschpolder, recreatie en toerisme, contacten met ondernemers en bedrijvigheid buiten de kernen, Glastuinbouw, Greenport West-Holland, RvC Juva / Westland Infra, verkeer, rijksinfrastructuur, Openbaar Vervoer, openbare werken uitgezonderd groenbeheer, afvalbeleid, opdrachtgeversvertegenwoordiger Avalex, jeugdzorg, seniorenbeleid, Wmo, volksgezondheid, sociale zaken, dorpswethouder Schipluiden, ’t Woudt en het buitengebied met de buurtschappen.

Politieke partij: CDA

S. (Sonja) Smit

Functie: wethouder

Telefoonnummer: (015) 380 41 05 (kantoor)

E-mailadres: ssmit@middendelfland.nl

2e locoburgemeester

Portefeuille:
Buitengebied, LTO Delflands Groen, gebiedscoöperatie, Bijzonder Provinciaal Landschap, landschaps- en natuurontwikkeling, stad-landrelaties, landschapstafel, saneren verspreid liggend glas, Maaslandse Dam, Zuidrand Schipluiden, omgevingswet, duurzaamheid / energie, klimaatadaptatie, Hoogheemraadschap Delfland, watertafel, milieu, Avalex, Evides, Omgevingsdienst Haaglanden, Cittaslow, personeel & organisatie, ICT, dienstverlening, participatie, communicatie, dorpswethouder Den Hoorn.

Politieke partij: OGP

W. (Wendy) Renzen – van Leeuwen

Functie: wethouder

Telefoonnummer: (015) 380 41 03 (kantoor)

E-mailadres: wrenzen@middendelfland.nl

3e locoburgemeester

Portefeuille:
Ruimtelijke Ordening kernen, vitale dorpen, centrumontwikkelingen, woningbouwprojecten, Maaslandse Poort, Equestrum, bouw- en woningtoezicht, wonen, MRDH ruimtelijke tafel, beheer en exploitatie van gemeentelijk vastgoed, groenbeheer kernen, contacten met ondernemers en bedrijvigheid in de kernen, arbeidsparticipatie, onderwijs, verenigingen, sport en accommodaties, kunst en cultuur, monumentenzorg, Juva (aandeelhouder), dorpswethouder Maasland.

Politieke partij: VVD

M.A.I. (Martien) Born

Functie: gemeentesecretaris/algemeen directeur

Telefoonnummer: (015) 380 41 01 (kantoor)

E-mailadres: mborn@middendelfland.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?