Wat is het?

Is uw (bouw)plan complex, en is het na een eerste gesprek nog niet geheel duidelijk is of uw initiatief vergunbaar of kansrijk is? Dan heeft u de mogelijkheid om een onderzoek te laten uitvoeren naar de kansrijkheid van uw plan. Hiervoor dient u een zogenaamd schetsplan in.

Er zijn twee soorten schetsplannen:

  • een technische vergunningencheck of
  • voor een meer omvattend plan: een onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid vanuit meerdere beleidsgebieden en vanuit hogere overheden.

Aan het indienen van een schetsplan zijn kosten verbonden.

Wat moet ik doen?

Uw schetsplan kunt u indienen via Omgevingsloket online of mailen naar bwt@middendelfland.nl. Heeft u vragen over de eisen van het schetsplan? Neem dan contact op via het algemene telefoonnummer (015) 380 41 11 of mail naar het hiervoor genoemde mailadres.

Hoeveel kost het?

Zie voor de kosten de tarieventabel van de legesverordening, titel 2 hoofdstuk 2.

Er zijn twee soorten schetsplannen. De gemeente beoordeelt van welk schetsplan er sprake is, en stelt op basis hiervan het legestarief vast.

Heeft u voorafgaand aan de definitieve aanvraag Omgevingsvergunning een schetsplan ingediend? Dan trekken wij de leges voor de beoordeling van dit schetsplan af van de leges voor de aanvraag Omgevingsvergunning.

Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of uw plan kansrijk is.

Heeft u gevonden wat u zocht?