Snoeihout verbranden

Wat is het?

Een goed onderhouden buitengebied maakt een belangrijk onderdeel uit van de beleving van het Midden-Delfland gebied. Daarom hebben wij besloten op aanvraag van particulieren een ontheffing op het verbod tot het verbranden van snoeihout te verlenen. Deze ontheffing geven wij alleen af aan personen die percelen bezitten in het buitengebied of in buitengebied woonachtig zijn.

Andere mogelijkheden om snoeihout te verwerken

Wij stellen het op prijs als u snoeihout op een milieuvriendelijke manier verwerkt. Het verbranden van snoeihout zorgt namelijk voor vervuilende stoffen in de atmosfeer. Om deze negatieve gevolgen te beperken, kunt u het snoeihout bijvoorbeeld verwerken in wallen van in elkaar gestoken snoeihout, de zogenaamde takkenrillen. Dit zorgt ook nog eens voor een rijker leefgebied voor flora en fauna.

Direct regelen:

Vraag een ontheffing aan om snoeihout te verbranden door één van de formulieren in te vullen.

Online

U vraagt de ontheffing gemakkelijk en snel online aan. Houd uw DigiD inloggegevens bij de hand.

Ontheffing voor snoeihout verbranden

Pdf formulier:

Print het formulier, vul het in en stuur het per post of e-mail naar de gemeente.

Ontheffing snoeihout verbranden (pdf)

Wat moet ik doen?

U kunt de ontheffing aanvragen door het online formulier in te vullen.

Hoeveel kost het?

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verbranden van snoeihout zijn geen legeskosten verbonden.

Extra informatie

Aan welke regels moet u zich houden?

U mag alleen snoeihout verbranden als u een aanvraag heeft gedaan en een ontheffing van de gemeente heeft ontvangen.U mag alleen snoeihout verbranden:

  • op de locatie waarvoor u ontheffing heeft gekregen;
  • in de maanden maart en april;
  • afkomstig van bomen en struiken van uw eigen terrein;
  • als u het minimaal 24 uur van te voren heeft gemeld bij politie en brandweer;
  • als u geen overlast veroorzaakt voor omwonenden en voorbijgaand verkeer;
  • als u geen gebruik maakt van olie of een andere brandstof
  • als de afstand tussen de brandstapel en gevels van opstanden tenminste zes maal de hoogte van de brandstapel is, met een minimum van 25 meter.

Tot slot, het is nadrukkelijk verboden om iets anders dan snoeihout te verbranden.

Hoe doet u melding bij politie en brandweer?

U geeft de dagen en tijdstippen waarop u wilt gaan verbranden door aan de politie en de brandweer. Doe dit minimaal 24 uur van te voren. Voor de politie belt u het telefoonnummer 0900 88 44, u geeft aan dat uw melding is bestemd voor bureau Westland. Voor de brandweer belt u het telefoonnummer van de regionale alarmcentrale, dat is (088) 246 35 00.

Heeft u gevonden wat u zocht?