Waar en wanneer worden de stemmen geteld?

In de gemeente Midden-Delfland worden de uitgebrachte stemmen centraal geteld. Centraal tellen betekent dat na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur de stemmen eerst op partijniveau geteld worden. Dit gebeurt in de verschillende stembureaus. Het stembureau "De Korpershoek" wordt om 21.00 uur in het gemeentehuis geteld. 

De volgende dag telt het gemeentelijk stembureau op een centrale plek alle stemmen op kandidaatniveau. Dit gebeurt in de Dorpshoeve in Schipluiden. Het adres is Keenenburgweg 10, Schipluiden. Het tellen op donderdag 23 november begint om 10.00 uur. 

Mag ik bij het tellen aanwezig zijn?

Het tellen van de stemmen is openbaar. Dit betekent dat u mag toekijken. U mag niet helpen met het tellen of de tellers hinderen. Denkt u dat iets niet goed verloopt? Dan kunt u bezwaar maken. De voorzitter of telleider noteert uw bezwaar in het proces-verbaal. 

U mag niet zonder toestemming foto's of video's maken en verspreiden waarop stembureauleden en tellers herkenbaar in beeld zijn. Als alle stemmen geteld zijn mag u wel een foto maken van de aantallen. De handtekeningen op het proces-verbaal mag u niet fotograferen.