“Mijn droom voor Midden-Delfland in 2050 is een gemeente waar mensen kunnen genieten van rust en groen en waar oprechte aandacht voor elkaar is.” 

Voor de toekomstvisie van de gemeente Midden-Delfland proberen we zoveel mogelijk meningen en toekomstdromen te verzamelen. Ook proberen we altijd mensen met elkaar te verbinden, in het kader van Cittaslow.

Voor de toekomstvisie van de gemeente Midden-Delfland organiseren we daarom de toekomstestefette. De deelnemers geven een fysieke pijl met het logo van de toekomstvisie door aan de volgende deelnemer, die zij zelf mogen kiezen. Deze estafette is specifiek gericht op ondernemers en afgevaardigden van maatschappelijke organisaties in Midden-Delfland. Door middel van de estafette komen deelnemers met elkaar in contact. Ze bespreken samen hun droom voor de gemeente en hoe hun organisaties kunnen helpen die droom te realiseren.

Betrokkenheid

De estafette is niet alleen belangrijk voor de verbinding tussen betrokkenen, maar biedt ook bekendheid aan het visietraject. Zo kan het zorgen voor betrokkenheid bij inwoners en ondernemers bij het opstellen van de toekomstvisie. Mensen worden op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om mee te denken aan de toekomst van hun gemeente. Door gebruik te maken van verschillende en creatieve manieren om participatie aan te moedigen krijgt iedereen die mee wil denken aan de toekomst van de gemeente de kans om dat daadwerkelijk te doen.

Cittaslow

Bij deze estafette is Cittaslow een belangrijk thema. Cittaslow is een internationaal keurmerk van Italiaanse afkomst voor kleine gemeenten van maximaal 50.000 inwoners die in een moderne wereld tot de top behoren als het gaat om het behouden van hun identiteit. In 2008 is Midden-Delfland de eerste Nederlandse Cittaslow-gemeente geworden. Aan de deelnemers wordt gevraagd waar Cittaslow naar hun idee over gaat en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het Cittaslow gedachtegoed. Heleen Doelman van Stichting Welzijn Midden-Delfland antwoordde als volgt: “Cittaslow gaat naar mijn idee over leven met oog voor de natuur, duurzaamheid, gebruik maken van streekproducten en gastvrijheid bieden. De Stichting Welzijn Midden-Delfland draagt hieraan bij door zoveel mogelijk lokaal te organiseren en in te kopen.”

Wilt u ook meedenken over de toekomst van de gemeente Midden-Delfland? Stuur dan een mail naar toekomst@middendelfland.nl en ontvang een uitnodiging voor de Dag van de Toekomst.