Acht kerken, acht plekken van ontmoeting

Wat is de betekenis van kerkgebouwen in de toekomst? De acht eigenaren van de kerken in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland verdiepten zich in dit vraagstuk en schreven met partners een gezamenlijke toekomstvisie. In ’t Woudt mocht wethouder Melanie Oderwald het resultaat aan de kerkeigenaren overhandigen. De Kerkenvisie Midden-Delfland schetst het toekomstbeeld van acht bakens in het landschap die, ondanks de vele uitdagingen, centrale plekken zijn waar inwoners elkaar ontmoeten. De historische gebouwen dragen bij aan de kwaliteit van het landschap en de dorpskernen en bieden, naast religie, ook een plek aan maatschappelijke functies.

Hoewel in Nederland voor veel kerkgebouwen sloop dreigt als gevolg van leegloop, is dit in Midden-Delfland tot nu toe nauwelijks aan de orde. Toch staan ook in Midden-Delfland de kerkbesturen voor uitdagingen. Want hoe houd je de stookkosten in die eeuwenoude, tochtige gebouwen binnen de perken, hoe blijft het vele onderhoud betaalbaar en op welke manier bouw je je maatschappelijke rol verder uit.

Niets verandert aan onze behoefte aan ontmoeting en bezinning

Met de kerkenvisie koesteren kerkeigenaren de toekomst van ons religieus erfgoed samen met inwoners, partners en de gemeente. En onderzoeken ze samen welke ruimte er is om de kerkelijke functie te combineren met andere maatschappelijke opgaven. Wethouder Melanie Oderwald: "Kerken zijn bakens en ankerpunten, bepalend voor de skyline en zijn onlosmakelijk verbonden met ons Bijzonder Provinciaal Landschap. De uitdaging voor ons als gemeente en samenleving is ervoor te zorgen dat de kerkgebouwen een duurzame plek blijven waar we heengaan voor inspiratie, bezinning en ontmoeting.”

De Kerkenvisie voor Midden-Delfland is ontwikkeld vanuit een landelijk programma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) verstrekte de budgetten.

Download