Het jaar 2023 is bijna voorbij; tijd om de balans op te maken. Er is een hoop gebeurd dit jaar! Goed om hier even bij stil te staan. Onze aannemer GKB heeft  mooie beelden gemaakt waarop al duidelijk zichtbaar is hoe de natuurspeeltuin vorm krijgt

Daarnaast een doorkijkje naar volgend jaar. Wat moet er nog gebeuren en wanneer kan de natuurspeeltuin open?

2023

Na de bewonersbijeenkomst in april zijn we voortvarend aan de slag gegaan met de uitwerking van het ontwerp. Wensen uit de bewonersavond zijn meegenomen met de uitwerking van het ontwerp. Zo zijn er  een keerlus met lichtmast, een picknickbank en een extra bomenrij toegevoegd aan het ontwerp.

Na de aanbesteding in juli is duidelijk dat GKB het werk mag gaan maken. Op 28 augustus starten zij met de uitvoering van het grondwerk. Het is mooi weer en de uitvoering loopt voorspoedig. Begin oktober lopen we 1 a 2 weken voor op planning.

In de tweede week van oktober begint het te regenen en het houdt niet meer op. Het werk ligt helemaal stil., De grond is zo zacht als boter en de half aangelegde calamiteiten ontsluiting lijkt wel een zwembad (zie foto).

Eind november neemt de hoeveelheid regen wat af. En kan, met wat kunst en vliegwerk, de bestrating van de calamiteitenweg afgerond worden. Aansluitend wordt ook het laatste stukje grondwerk zo goed als kwaad als mogelijk afgerond. Door de opgelopen vertraging is het helaas niet meer mogelijk het gras in te zaaien.

Onze mensen van de buitendienst hebben ondanks de natte ondergrond zich ingezet om de heesters en bomen voor de winter in de grond te krijgen. Hierdoor krijgen de wortels de kans zich rustig te ontwikkelen en krijgt dit groen een zo goed mogelijke start. De natuurspeeltuin begint nu echt vorm te krijgen!  

2024

Eind maart/ begin april 2024 zullen wij benutten voor de afrondende werkzaamheden. Dit is uiteraard ook afhankelijk van het weer.

Het gaat in hoofdlijnen nog om wat grondwerk, het inzaaien van het terrein en de calamiteitenweg met gras en aanpassingen aan de speelaanleidingen voor veilig gebruik.

Zoals ook tijdens de bewonersavond gecommuniceerd, blijft het terrein daarna nog afgesloten om het groen maximaal de kans te geven zich te ontwikkelen.

Het gras zal maatgevend zijn voor het moment van openstelling. Wij verwachten in juni de eerste maaironde te doen en pas na de zomer een mooi gesloten gazon te hebben. We hopen natuurlijk dat dit eerder kan, maar we willen wel een realistische verwachting scheppen.

Uiteraard hoort u weer van ons als er nieuwe ontwikkelingen zijn.