Een verhuizing geeft u door aan de  gemeente waar u gaat wonen. Als u naar of binnen Midden-Delfland verhuist, geeft u dat aan ons door. Doe dit op tijd, uiterlijk vijf dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, is dit mogelijk vanaf vier weken voor de datum van verhuizing.

Als u vanuit onze gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk vijf dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente Daarvoor is het noodzakelijk dat u persoonlijk langskomt bij het loket burgerzaken. Bij Verhuizen naar het buitenland leest u wat u moet doen.

Direct regelen:

Digitaal

Geef uw verhuizing snel en gemakkelijk online door met DigiD. Houd uw DigiD inlogcode bij de hand.

Mijn verhuizing online doorgeven

Persoonlijk

Wilt u uw verhuizing persoonlijk doorgeven? Maak dan eerst een afspraak.

Maak een afspraak

Geef toestemming om iemand op uw adres in te laten schrijven.

Verklaring van inwoning (pdf)

Pdf-documenten

Mijn verhuizing doorgeven (pdf) 

Datum van adreswijziging

Geeft u een verhuizing in de toekomst door? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Als u na de verhuizing uw adreswijziging doorgeeft, dan is de datum van verhuizing ook de datum van adreswijziging. U moet dit dan wel binnen vijf dagen na verhuizing aan ons doorgeven. Geeft u het later door, dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente de officiële datum van adreswijziging.

Het is belangrijk om uw verhuizing op tijd door te geven. Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Voorkom dat wij uw adresgegevens niet aan kunnen passen en geef alle gegevens door die wij nodig hebben. Zie daarvoor ‘Wat heb ik nodig?’.

Wie mag de verhuizing doorgeven?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder (voor zichzelf)
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners (voor elkaar, alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.
Of maak gebruik van het machtigingsformulier bij 'direct regelen'.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs;
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
 • de ondertekende machtigingsbrief.

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
 • de ondertekende machtigingsbrief.

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties(externe link) die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Wilt u iemand machtigen om uw verhuizing door te geven?

Download het Machtigingsformulier (pdf)

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Wat heb ik nodig?

In alle gevallen heeft u voor het doorgeven van een verhuizing het volgende nodig:

 • De huur- of koopovereenkomst van de woning op het nieuwe adres of het uittreksel kadaster waarin uw naam staat vermeld en het nieuwe adres.
 • Als u gaat inwonen of samenwonen, neemt u van de hoofdbewoner een kopie van het identiteitsbewijs mee en een verklaring dat de hoofdbewoner akkoord gaat met uw inschrijving op zijn of haar adres. Daarvoor kunt u gebruik maken van het pdf formulier Verklaring van inwoning.

En daarnaast bij online doorgeven

U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Als u nog geen DigiD hebt, vraagt u die aan via DigiD.nl(externe link). U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

bij persoonlijk doorgeven

Voor het persoonlijk doorgeven van uw verhuizing heeft u uw geldige identiteitsbewijs nodig.

bij schriftelijk doorgeven

 • Bij het schriftelijk doorgeven van een verhuizing, stuurt u ook het verhuisformulier van de gemeente mee. Vergeet het formulier niet te ondertekenen! Voeg tot slot een kopie van uw geldige identiteitsbewijs toe.

Hoe lang duurt het?

Wij passen binnen vijf werkdagen na ontvangst van alle benodigde gegevens uw adresgegevens aan.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties(externe link) die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Aanvullende informatie

Bestuurlijke boete

De gemeente Midden-Delfland kan u een bestuurlijke boete opleggen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de basisregistratie personen (BRP). Bijvoorbeeld als u uw verhuizing niet doorgeeft. Of als u iemand toestemming geeft om zich op uw adres in te schrijven, terwijl die persoon er niet woont.

Iemand uit laten schrijven

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP. Iedereen die verhuist moet dat zelf melden aan de gemeente. Staat iemand onterecht ingeschreven op uw adres? Vraag dan om een adresonderzoek. Daar leest u meer informatie over op de pagina 'Adresonderzoek'.

Heeft u gevonden wat u zocht?