Heeft u een woning die u tijdelijk of voor een langere periode wilt verhuren? Dan heeft u mogelijk een vergunning nodig. In de volgende situaties heeft u een vergunning nodig:

  • U wilt uw woning kamergewijs verhuren aan meerdere personen.
  • U wilt uw woning verhuren aan een of meerdere huurders die zich niet inschrijven bij de gemeente.
  • U wilt uw woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandswet.

Verschillende vergunningen voor verhuur

Omzettingsvergunning

Wilt u uw woning verhuren aan meerdere personen die geen duurzaam gemeenschappelijk huishouden vormen? Dan is er sprake van kamerbewoning. Daarvoor heeft u een omzettingsvergunning nodig. De kans dat u deze vergunning toegekend krijgt, is klein. De gemeente Midden-Delfland wil de woonruimten namelijk graag behouden voor duurzaam gemeenschappelijke huishoudens.

Onttrekkingsvergunning

Wilt u uw woning verhuren aan een of meer personen die zich niet inschrijven bij de gemeente, bijvoorbeeld omdat ze hier tijdelijk verblijven, dan heeft u een onttrekkingsvergunning nodig. In dat geval is er sprake van een verblijfsfunctie in plaats van een woonfunctie. Het gaat om de inschrijving in de BRP (Basisregistratie Personen van de gemeente). U heeft een onttrekkingsvergunning nodig als u uw woning wilt laten gebruiken door personen met een ander doel dan permanente bewoning door een huishouden (bijvoorbeeld arbeidsmigranten). Ook als u uw woning wilt slopen of op een andere wijze wilt onttrekken aan de woningvoorraad, heeft u deze vergunning nodig. De kans dat u een onttrekkingsvergunning toegekend krijgt, is klein. De gemeente Midden-Delfland wil de woonruimten namelijk graag behouden voor de woonfunctie.

Vergunning op basis van de Leegstandswet

Wilt u uw woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandswet? Dan heeft u ook een vergunning nodig. Kijk voor meer informatie op Tijdelijke verhuur leegstaand pand.

Hospitaverhuur

Wanneer u zelf in uw woning blijft wonen en één of enkele kamers wilt verhuren, heeft u geen vergunning van de gemeente nodig. Wel dient u te voldoen aan de landelijke regels die hiervoor gelden.
 

Voorwaarden verhuur

Als verhuurder moet u rekening houden met onderstaande voorwaarden:

  • U zorgt voor gezonde en veilige woonomstandigheden van de huurders.
  • U stelt huurcontracten op die voldoen aan de wettelijke eisen. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl
  • U moet  de inkomsten uit verhuur bij de belastingdienst aangeven via de inkomstenbelasting.
  • Er gelden regels  voor de maximale huurprijs en de verhoging daarvan. Kijk voor het vaststellen van de huurprijzen op www.rijksoverheid.nl
  • Heeft de woning een huur onder de € 720,42? Dan heeft de toekomstige huurder een huisvestingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie bij Huisvestingsvergunning.
  • U zorgt voor het herstellen van gebreken die niet zijn veroorzaakt door de huurder.
  • Vereniging van Eigenaars (VvE), hypotheekverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen hebben vaak strikte voorwaarden over het verhuren van de woning. Neem hiervoor contact op met uw VvE, hypotheekverstrekker of verzekeringsmaatschappij.

Heeft u gevonden wat u zocht?