periode 2022 - 2026

(laatst gewijzigd op 19-12-2023)

Naam regeling

Vertegenwoordiger vanuit de raad

Vertegenwoordiger vanuit het college

Vertegenwoordiging in externe bestuursorganen - benoemd door raad

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

 • Adviescommissie Vervoersautoriteit

D. Langeveld (lid)

R.E. Vieira (lid)

S.A. Koppert (plv lid)

J.J.C. Moerman (plv lid)

 

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

 • Adviescommissie Economisch vestigingsklimaat

S.A. Koppert (lid)

J.J.C. Moerman (lid)

D. Langeveld (plv lid)

R.E. Vieira (plv lid)

Bedrijvenschap Harnaschpolder

M. Oderwald-Ruijsbroek (AB lid)

A.P.J. van Hemmen

(plv AB lid)

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

 • Rekeningcommissie

R.H.P. Ringeling (lid)

vacature (plv lid)

Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

 • Rekeningcommissie

D. Langeveld (lid)

vacature (plv lid)

Omgevingsdienst Haaglanden

 • Rekeningcommissie

P.W. Scholtes (lid)

vacature (plv lid)

Veiligheidsregio Haaglanden

 • Adviescommissie Financiën

P.W. van Rijs (lid)

J. van der Eijk (plv lid)

Coöperatie Coöperatief Beheer groengebieden Midden-Delfland

S.A. Koppert (lid)

 

Naam regeling

Vertegenwoordiger vanuit het college

Vertegenwoordiging in externe bestuursorganen - benoemd door college

Coöperatie Beheer recreatiegebieden Midden-Delfland U.A.

Deelnemer – Fred Voskamp
Plv.deelnemer – Melanie Oderwald-Ruijsbroek

Stichting Groenfonds

Lid – Fred Voskamp
Plv lid - Melanie Oderwald-Ruijsbroek

Stichting landschapsfonds Hof van Delfland

Lid – Fred Voskamp
Plv lid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek

Stichting businesspark Haaglanden

Lid – Fred Voskamp
Plv lid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek

Stichting Greenport West-Holland

Lid – Fred Voskamp
Plv lid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek

Avalex (bestuur)

Lid – Fred Voskamp
Plv lid –Melanie Oderwald-Ruijsbroek

AVALEX (opdrachtgeversoverleg)

Lid – Fred Voskamp

Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

 • Algemeen Bestuur
Lid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek
Plv lid – Fred Voskamp

Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

 • Commissie van Advies Veilig Thuis Haaglanden
Lid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek
Plv lid – Fred Voskamp

Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

 • Commissie van Advies GGD Haaglanden
Lid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek
Plv lid – Fred Voskamp

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Namens Delft, Rijswijk, Westland en Midden-Delfland

Mevrouw L. (Larissa) Bentvelzen, wethouder gemeente Rijswijk

Mevrouw C. (Carlieke) van Staalduinen, wethouder gemeente Westland

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

 • Bestuurscommissie Vervoersautoriteit
Lid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek
Plv lid – Fred Voskamp

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

 • Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat
Lid – Fred Voskamp
Plv lid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek

Omgevingsdienst Haaglanden

Lid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek
Plv.lid – Fred Voskamp

NV Juva  aandeelhoudersvergadering

lid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek

BV Gemeenschappelijk Bezit Evides Aandeelhoudersvergadering

lid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek

BNG Aandeelhoudersvergadering

lid – Fred Voskamp

Heeft u gevonden wat u zocht?