periode 2022 - 2026

(laatst gewijzigd op 07-07-2022)

Naam regeling

Vertegenwoordiger vanuit de raad

Vertegenwoordiger vanuit het college

Vertegenwoordiging in externe bestuursorganen - benoemd door raad

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

A.P.J. van Hemmen (lid AB)

F.J.M. ten Have (plv AB)

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

 • Adviescommissie Vervoersautoriteit

D. Langeveld (lid)

R.E. Vieira (lid)

S.A. Koppert (plv lid)

J.J.C. Moerman (plv lid)

 

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

 • Adviescommissie Economisch vestigingsklimaat

S.A. Koppert (lid)

J.J.C. Moerman (lid)

D. Langeveld (plv lid)

R.E. Vieira (plv lid)

Bedrijvenschap Harnaschpolder

F.J.M. ten Have (AB en DB lid)

W. Renzen – van Leeuwen  (AB lid)

M. Oderwald-Ruijsbroek (AB lid)

A.P.J. van Hemmen

(plv AB lid)

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

 • Rekeningcommissie

R.H.P. Ringeling (lid)

vacature (plv lid)

Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

 • Rekeningcommissie

D. Langeveld (lid)

vacature (plv lid)

Omgevingsdienst Haaglanden

 • Rekeningcommissie

P.W. Scholtes (lid)

vacature (plv lid)

Veiligheidsregio Haaglanden

 • Adviescommissie Financiën

P.W. van Rijs (lid)

J. van der Eijk (plv lid)

Coöperatie Coöperatief Beheer groengebieden Midden-Delfland

S.A. Koppert (lid)

F.J.M. ten Have  (lid)

 

Naam regeling

Vertegenwoordiger vanuit het college

Vertegenwoordiging in externe bestuursorganen - benoemd door college

Coöperatie Beheer recreatiegebieden Midden-Delfland U.A.

F.J.M. ten Have (deelnemer)

W. Renzen-van Leeuwen (plv deelnemer)

Stichting Groenfonds

F.J.M. ten Have (lid)

W. Renzen-Van Leeuwen (plv lid)

Stichting landschapsfonds Hof van Delfland

F.J.M. ten Have (lid)

W. Renzen-Van Leeuwen (plv lid)

Stichting businesspark Haaglanden

F.J.M. ten Have (lid)

W. Renzen-Van Leeuwen (plv lid)

Stichting Greenport West-Holland

F.J.M. ten Have (lid)

W. Renzen-Van Leeuwen (plv lid)

Avalex (bestuur)

F.J.M. ten Have (lid)

W. Renzen-Van Leeuwen (plv lid)

AVALEX (opdrachtgeversoverleg)

F.J.M. ten Have (lid)

Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

 • Algemeen Bestuur

M. Oderwald-Ruijsbroek (lid)

F.J.M. ten Have (plv lid)

Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

 • Commissie van Advies Veilig Thuis Haaglanden

M. Oderwald-Ruijsbroek (lid)

F.J.M. ten Have (plv lid)

Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

 • Commissie van Advies GGD Haaglanden

M. Oderwald-Ruijsbroek (lid)

F.J.M. ten Have (plv lid)

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

 • Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

M. Oderwald-Ruijsbroek (lid)

F.J.M. ten Have (plv lid)

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

 • Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

F.J.M. ten Have (lid)

M. Oderwald-Ruijsbroek (plv lid)

Omgevingsdienst Haaglanden

M. Oderwald-Ruijsbroek (lid)

W. Renzen-van Leeuwen (plv lid)

NV Juva  aandeelhoudersvergadering

M. Oderwald-Ruijsbroek (lid)

NVJuva RvC

F.J.M. ten Have (voordracht) (lid)

BV Gemeenschappelijk Bezit Evides Aandeelhoudersvergadering

M. Oderwald-Ruijsbroek (lid)

BNG Aandeelhoudersvergadering

F.J.M. ten Have (lid)

Heeft u gevonden wat u zocht?