periode 2022 - 2026

(laatst gewijzigd op 03-04-2024)

Vertegenwoordiging in externe bestuursorganen - benoemd door raad
Naam regelingVertegenwoordiger vanuit de raadVertegenwoordiger vanuit het college
Metropoolregio Rotterdam-Den HaagF.I. Noordermeer-van Slageren (lid AB)
F.A. Voskamp (plv AB)

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

 • Adviescommissie Vervoersautoriteit

D. Langeveld (lid)

R.E. Vieira (lid)

S.A. Koppert (plv lid)

J.J.C. Moerman (plv lid)

 

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

 • Adviescommissie Economisch vestigingsklimaat

S.A. Koppert (lid)

J.J.C. Moerman (lid)

D. Langeveld (plv lid)

R.E. Vieira (plv lid)

 
Bedrijvenschap Harnaschpolder 

F.A. Voskamp (AB en DB lid)

A.F. de Leede (AB lid)

M. Oderwald-Ruijsbroek (AB lid)

F.I. Noordermeer-van Slageren (plv AB lid)

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

 • Rekeningcommissie

R.H.P. Ringeling (lid)

R.H.G. Zwaard (plv lid)

Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

 • Rekeningcommissie

D. Langeveld (lid)

J.P. van der Spek (plv lid)

 

Omgevingsdienst Haaglanden

 • Rekeningcommissie

P.W. Scholtes (lid)

J.G. Jongsma (plv lid)

 

Veiligheidsregio Haaglanden

 • Adviescommissie Financiën

P.W. van Rijs (lid)

J. van der Eijk (plv lid)

 
Coöperatie Coöperatief Beheer groengebieden Midden-DelflandS.A. Koppert (lid) 

 

Vertegenwoordiging in externe bestuursorganen - benoemd door college
Naam regelingVertegenwoordiger vanuit het college
Algemene Deelnemersvergadering Coöperatie Beheer recreatiegebieden Midden-Delfland U.A.

Deelnemer – Bart de Leede 

Plv.deelnemer – Fred Voskamp

Stichting Groenfonds

Deelnemer – Bart de Leede 

Plv.deelnemer – Fred Voskamp

Stichting landschapsfonds Hof van Delfland

Deelnemer – Bart de Leede 

Plv.deelnemer – Fred Voskamp

Stichting businesspark Haaglanden

Lid – Fred Voskamp

Plv lid – Bart de Leede

Stichting Greenport West-Holland

Lid – Fred Voskamp

Plv lid – Bart de Leede

Avalex (bestuur)

Lid – Fred Voskamp

Plv lid – Bart de Leede

AVALEX (opdrachtgeversoverleg)Lid – Fred Voskamp

Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

 • Algemeen Bestuur

Lid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek

Plv lid – Fred Voskamp

Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

 • Commissie van Advies Veilig Thuis Haaglanden

Lid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek

Plv lid – Fred Voskamp

Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

 • Commissie van Advies GGD Haaglanden

Lid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek

Plv lid – Fred Voskamp

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Namens Delft, Rijswijk, Westland en Midden-Delfland

Mevrouw L. (Larissa) Bentvelzen, wethouder gemeente Rijswijk

Mevrouw C. (Carlieke) van Staalduinen, wethouder gemeente Westland)

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

 • Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

Lid – Bart de Leede

Plv lid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

 • Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

Lid – Fred Voskamp

Plv lid – Bart de Leede

Omgevingsdienst Haaglanden

Lid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek

Plv.lid – Fred Voskamp

NV Juva  aandeelhoudersvergaderinglid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek
BV Gemeenschappelijk Bezit Evides Aandeelhoudersvergaderinglid – Melanie Oderwald-Ruijsbroek
BNG Aandeelhoudersvergaderinglid – Fred Voskamp

Heeft u gevonden wat u zocht?