Mag u met een drone vliegen in de gemeente Midden-Delfland?

U mag niet overal vliegen met een drone. Rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. Daar geldt een no-fly zone. Door Rotterdam The Hague Airport is het in de hele gemeente Midden-Delfland niet toegestaan om met een drone te vliegen.
U kunt de kaart met No-fly zones raadplegen op de no-fly zone kaart(externe link) van GoDrone(externe link).

Op de kaart is een rode cirkel van 5 km rondom vliegveld Rotterdam The Hague Airport te zien. Dit is een no-fly zone. Het grondgebied van Midden-Delfland valt helemaal binnen deze cirkel.
No-fly zone Rotterdam The Hague Airport

Ontheffing

Wilt u toch vliegen met een drone in Midden-Delfland? Klik op de no-fly zone kaart(externe link) van GoDrone(externe link) op het gebied van Midden-Delfland waar u wilt vliegen. Er verschijnt een toelichtingstekst over de control zone (CTR) Rotterdam. In deze toelichtingstekst wordt aangegeven welke vergunning c.q. toestemming u nodig hebt om in Midden-Delfland te mogen vliegen met een drone.

Welke regels gelden er?

Vliegt u met uw drone in een gebied waar dat wel mag? Dan gelden er regels:

  • U mag alleen overdag vliegen.
  • U mag niet hoger dan 120 meter vliegen.
  • U mag niet boven mensen, wegen, spoorwegen, gebouwen en andere bouwwerken vliegen.

Wilt u meer weten over alle regels en over de zones waar u wel of niet mag vliegen? Kijk dan op Regels voor vliegen met drones(externe link)  van de Rijksoverheid. Afhankelijk van wat voor drone u heeft, waar u wilt vliegen en wat u wilt doen tijdens een vlucht bepaalt dat het risiconiveau van uw dronevlucht. Er zijn 3 risico niveaus: categorie OPEN, categorie SPECIFIEK en categorie GERCERTIFICEERD. Om te weten welke regels er gelden voor uw dronevlucht dan kunt u de tool Regelhulp Drones gebruiken op Regelhulp drones | Drones (UAS) | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)(externe link).