Nederland staat voor een forse uitdaging op het gebied van huisvesting, zowel voor de huidige inwoners als voor de vluchtelingen die we opvangen. De gemeente wil bijdragen aan het oplossen van dit landelijke probleem met de opvang van 225 vluchtelingen voor een periode van vijf jaar in combinatie met de plaatsing van flexwoningen voor 30 tot 60 lokale woningzoekenden. Er is begin dit jaar met veel inwoners gesproken en ook met de raadsleden. Dat leidde tot criteria, zorgen en ideeën. Op basis hiervan is de locatie Harnaschpolder, het gebied aan de Harnaschdreef tussen Meerkamp en Westernesse, naar voren gekomen als het meest geschikt.  

Wat houdt het voorstel in?

Harnaschpolder, het gebied langs de Harnaschdreef tussen Meerkamp en Westernesse, is de enige locatie in Midden-Delfland waar op relatief korte termijn een opvanglocatie en flexwoningen kunnen worden gerealiseerd. De opvanglocatie is, als de raad instemt met het voorstel, naar verwachting eind 2024/begin 2025 klaar voor gebruik. Onderstaand kaartje geeft een impressie van de voorgestelde locatie.

Hoe verder?

Voor omwonenden is er een informatieavond op maandag 18 september. Zij hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. Na de bijeenkomst voor omwonenden stelt het college een raadsvoorstel op. De raad bespreekt dit vervolgens in de commissievergadering van 11 oktober en beslist tenslotte in de raadsvergadering van 25 oktober of het plan daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Meer weten?

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Meer informatie vindt u op www.middendelfland.nl/veelgestelde-vragen-opvang-en-flexwoningen, of scan de QR-code.