Voorstel locatie vluchtelingenopvang enkele weken uitgesteld

Het college van Midden-Delfland onderzoekt de mogelijkheden voor de opvang van 225 vluchtelingen voor vijf jaar, in combinatie met 25 tot 50 flexwoningen voor lokale woningzoekenden. Eerder gaven wij aan dat het college u vóór de zomervakantie persoonlijk zou informeren over haar voorkeurslocatie. Dit blijkt helaas niet haalbaar. Direct na de zomervakantie, op maandagavond 28 augustus, organiseren wij een inwonersbijeenkomst waarin het college u op de hoogte brengt van de locatie die zij gaat voorstellen aan de gemeenteraad. De raad besluit vervolgens of de vluchtelingenopvang door gaat.

Shortlist van voorkeurslocaties

Samen met de gemeenteraad stelden wij criteria op voor opvang. Ook vroegen wij inwoners en maatschappelijke organisaties naar hun ideeën en zorgen. Deze informatie gebruikten wij bij het locatieonderzoek waaruit enkele voorkeurslocaties naar voren kwamen.

Overleg kost meer tijd

Bij elke voorkeurslocatie is het belangrijk dat wij eerst met de direct betrokkenen overleggen. Dat kost meer tijd dan gedacht. Hetzelfde geldt voor de gesprekken met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Zoveel als mogelijk willen we met deze partij maatwerkafspraken maken, onder andere over de flexwoningen voor lokale woningzoekenden. Ook dat kost tijd.

Wanneer hoort u meer?

In de week van 14 augustus maken wij via www.middendelfland.nl, De Schakel Midden-Delfland en social media bekend welke locatie het college voor wil stellen voor de opvang van vluchtelingen en de plaatsing van flexwoningen voor lokale woningzoekenden. Op maandagavond 28 augustus organiseren wij vervolgens een inwonersbijeenkomst. Wij vertellen u dan op welke wijze het voorstel tot stand is gekomen. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Bijvoorbeeld op het gebied van begeleiding, sociale integratie, veiligheid en voorzieningen.

Hoe verder?

Na de inwonersbijeenkomst stelt het college een raadsvoorstel op. Het raadsvoorstel wordt besproken in een commissievergadering. We verwachten dat dit in september/oktober zal zijn.

Na de commissievergadering neemt de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering het besluit of en waar de vluchtelingenopvang, in combinatie met flexwoningen, gerealiseerd wordt.

Meer weten? Kijk op www.middendelfland.nl/opvang-en-flexwoningen.