Wat is het?

Wilt u een paasvuur of ander vuur maken op uw terrein of op een openbaar terrein? Voor het stoken van vuur heeft u een ontheffing van het algemeen verbod nodig.

Wat moet ik doen?

U dient de ontheffing voor het stoken van vuur uiterlijk drie weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de gemeente.

Gronden om de ontheffing te weigeren zijn:

  • Het belang van de openbare orde en veiligheid.
  • Bescherming van de woon- en leefomgeving.
  • Bescherming van flora en fauna.
  • Voorkomen van hinder.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?