Gasunie legt WarmtelinQ aan. Dit is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Dat is een belangrijke bijdrage aan het verminderen van het aardgasgebruik. Wil Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn, dan is restwarmte een van de alternatieven.

Werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats op verschillende plekken langs het tracé van Vlaardingen naar Den Haag. De daadwerkelijke aanleg van de warmteleiding start halverwege 2022 en duurt tot 2024. Na afloop van de werkzaamheden wordt de omgeving opnieuw ingericht volgens de afspraken die daarover zijn gemaakt. Er komen ook nieuwe bomen, struiken en planten terug, maar niet altijd op dezelfde plek. Bomen met diepe wortels kunnen niet boven de leiding geplant worden, omdat ze buizen kunnen beschadigen. 

Vragen en reacties?

Wilt u meer weten over de plannen of over werkzaamheden? Kijk dan op www.warmtelinq.nl(externe link). Hier vindt u ook de Projectatlas(externe link). Die geeft inzicht in het tracé. U kunt op de kaart inzoomen en vragen of opmerkingen plaatsen. Ook vindt u hier de contactgegevens van de omgevingsmanager van het project waar u terecht kunt met al uw vragen.