Als uw inkomen op het sociaal minimum of iets daarboven ligt, noemen we dat een laag inkomen. Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd en leefsituatie.

Als we bekijken of u in aanmerking komt voor bepaalde financiële ondersteuning, dan kijken we ook naar uw draagkracht. Dat wil zeggen dat we rekening houden met uw financiële situatie (bijvoorbeeld vermogen en schulden) en andere bijzondere kosten die u heeft moeten maken.

Belangrijk: De bedragen die op deze pagina worden genoemd zijn netto bedragen en inclusief 5% vakantietoeslag. De bedragen gelden per 1 januari 2024.

Wat is inkomen?

Onder inkomen verstaan we alle middelen waarover u kunt beschikken. Denk bijvoorbeeld aan inkomen uit een uitkering, werk, pensioen en bepaalde heffingskortingen van de belastingdienst. Ook alimentatie geldt als inkomen. Huur- en zorgtoeslag, kinderbijslag en het kindgebonden budget van de Belastingdienst zien wij niet als inkomen.

Wat is vermogen?

Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, maar ook contant geld, aandelen, cryptomunten of ander vermogen, zoals een dure auto of motor.

Wanneer is mijn inkomen onder 100% van het sociaal minimum?

Leefvorm

maximaal maandinkomen (incl. vakantietoeslag)

U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.283,83

U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.283,83

U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.834,04

U bent alleenstaand en gepensioneerd

€ 1.425,76

U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

€ 1.932,32

Wanneer is mijn inkomen onder 105% van het sociaal minimum?

Leefvormmaximaal maandinkomen (incl. vakantietoeslag)
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.348,02
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.348,02
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.925,74
U bent alleenstaand en gepensioneerd€ 1.497,05
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd€ 2.028,94

Wanneer is mijn inkomen onder 110% van het sociaal minimum?

Leefvorm

maximaal maandinkomen (incl. vakantietoeslag)

U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.414,21

U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.412,21

U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 2.017,44

U bent alleenstaand en gepensioneerd

€ 1.568,34

U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

€ 2.125,55

Wanneer is mijn inkomen onder 120% van het sociaal minimum?

maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag

maximaal maandinkomen (incl. vakantietoeslag)

 € 1.540,60
 € 1.540,60
 € 2.200,85
 € 1.710,91
 €  2.318,78

Hoe hoog mag mijn vermogen zijn?

De waarde van uw bezittingen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand of een minimaregeling.

Leefsituatie - maximaal toegestaan vermogen (normen 2024)
Alleenstaand€ 7.575,00
Alleenstaand met kind(eren) tot 18 jaar€ 15.150,00
Gehuwd of samenwonend€ 15.150,00