Wethouder Fred Voskamp bezoekt pilot Bed en Zorg in Maasland

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het kan voorkomen dat dit door omstandigheden tijdelijk niet mogelijk is. Dan is het fijn om te weten dat er een tijdelijke plek is om naar toe te gaan. En het is extra fijn als je in jouw eigen dorp kunt blijven. In Maasland hebben verschillende organisaties de handen in elkaar geslagen. Een appartement in Singelhof bleek de uitkomst. Maandenlang werden hier voorbereiding getroffen om een eerstelijns verblijf te organiseren. De pilot Bed en Zorg is nu een feit. 

Samenwerken

De Maaslandse huisartsen, zorgaanbieders Careyn en Pieter van Foreest, Wonen Midden-Delfland, gemeente Midden-Delfland, DSW, Stichting Welzijn Midden-Delfland en veel vrijwilligers werken nauw samen. Het appartement in Singelhof zo ingericht, dat de mensen uit Maasland hier de tijdelijke professionele zorg kunnen ontvangen die zij thuis ook krijgen. Ze ontvangen de hulp van hun vertrouwde hulpverlener van Careyn of Pieter van Foreest.

Bed en Zorg volop in gebruik

In november 2023 is ‘Bed en Zorg’ in Singelhof Maasland officieel geopend. Er hebben inmiddels 7 mensen gebruik van gemaakt. Wethouder Fred Voskamp ging maandag 5 februari op werkbezoek bij ‘Bed en Zorg’: “Ik ben er trots op dat het alle vrijwilligers en organisaties gelukt is om met elkaar een tijdelijke plek te organiseren voor inwoners die daar behoefte aan hebben. Fijn dat de tijdelijke bewoners in dit appartement hun eigen zorgverleners kunnen behouden. Bed en Zorg is een aanwinst voor onze gemeente.”

Vonneke van Dun wijkverpleegkundige bij Pieter van Foreest en betrokken bij het initiatief Bed en Zorg vertelde trots over de pilot: “Wij werken hier heel nauw samen met alle organisaties en de vrijwilligers doen ook heel belangrijk werk. Zo bieden we de tijdelijke bewoners zoveel mogelijk het gevoel van thuis. We hebben alleen nog maar positieve reacties ontvangen van de tijdelijke bewoners.”

Informatie

U leest meer over Bed en Zorg op hun website.