Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van deze wet is om de transparantie van de overheid te vergroten en de digitale toegankelijkheid naar overheidsinformatie te vergroten. Via onderstaand digitaal formulier kunt u een verzoek om informatie indienen bij de gemeente.

Woo-verzoek indienen (voor burgers, DigiD nodig)
Houd uw DigiD inlogcode bij de hand. En eventuele bijlagen om uw verzoek duidelijker te maken (bijvoorbeeld foto's of een uitgebreidere beschrijving van uw verzoek).

Woo-verzoek indienen (voor organisaties, eHerkenning nodig, minimaal niveau 3)
Houd uw eHerkenningsmiddel (minimaal betrouwbaarheidsniveau 3 vereist) bij de hand. En eventuele bijlagen om uw verzoek duidelijker te maken (bijvoorbeeld foto's of een uitgebreidere beschrijving van uw verzoek).