Langs de Woudselaan in Den Hoorn zijn verschillende locaties geschikt voor nieuwe woningbouw. De locaties zijn voor een groot deel eigendom van particulieren of ontwikkelaars. Ook de gemeente heeft er grond in eigendom. In het totaal zouden er langs de Woudselaan maximaal 70 nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. 

Wij willen u graag een overzicht geven van de verschillende ontwikkelingen (deelprojecten) binnen de Woudselaan.

West - Midden - Oost

We onderscheiden drie deelgebieden in het totale project Woudselaan: West, Midden en Oost. Het deelgebied Oost met in totaal 24 koopwoningen heet ‘Harnaschmolen 1’ en is al gerealiseerd. De delen Midden en West worden opgedeeld in kleinere deelprojecten.

Overzicht deelprojecten aan de Woudselaan

Deelprojecten

1. Tiny houses

Op dit stuk grond staan 9 tiny houses. Deze tiny houses zijn onderdeel van een succesvolle pilot. De pilot duurt 5 jaar en loopt tot 2024. In de raadsvergadering van 4 juli 2023 is door de gemeenteraad besloten om de pilot te verlengen met 5 jaar. Hiermee duurt de pilot tot 2029. Dit omdat het project in de eerste fase succesvol vorm heeft gekregen. De bewoners van de tiny houses onderhouden de omgeving goed en wonen hier met veel plezier. Na afloop van de pilot het de bedoeling dat permanente woningbouw ontwikkeld wordt als voorzien in het bestemmingsplan.

2. Particulier initiatief

Op deze locatie worden 7 kaswoningen gebouwd. De plannen hiervoor zijn al in een ver stadium. De initiatiefnemers hebben het uitwerkingsplan klaar en de omgevingsvergunningen zijn grotendeels doorlopen. In de eerste helft van 2023 is een start met de feitelijke bouw van de eerste woningen gemaakt.

3. Projectontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed

Op deze locatie worden 2-onder-1-kapwoningen gebouwd en op termijn worden er vrije kavels verkocht. Op deze locatie kunnen maximaal 30 woningen gebouwd worden. De voorbereidingen zijn in volle gang, met de daarbij horende de ruimtelijke - en vergunningsprocedure(s).  De verwachting is dat dit proces in de 2de helft van 2023 is doorlopen en dat VolkerWessels Vastgoed kan toewerken naar de bouwfase.

4. Projectontwikkelaar G.A.M. van Leeuwen

Op deze locatie kunnen meerdere woningen gebouwd worden. De projectontwikkelaar werkt met een architect aan een ontwerp met 2-onder-1-kapwoningen en vrije kavels. In 2023 zal de ruimtelijke inpassing met daartoe benodigde procedure vorm krijgen.

5. Grond in bezit bij gemeente

Op verschillende plekken in dit project heeft de gemeente stukken grond in bezit. Op dit moment zijn er geen concrete realisatieplannen voor deze plekken. Dit zijn wel mogelijke locaties voor woningbouw, maar is wat planning betreft afhankelijk van de doorlooptijd van de overige bouwprojecten.

6. Grond in bezit bij particulieren

Verschillende particulieren hebben een stuk grond in bezit. Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor deze plekken. Dit zijn wel locaties waar woningbouw mogelijk is.