Kwaliteitsimpuls

Vanouds is de kern van Schipluiden gegroeid rond de lintbebouwing langs de vaart. Aan de zuidzijde werd de kern begrenst door de trambaan. Alleen de oude trambrug is daar nu nog van over. Het fietspad eroverheen vormt de verbinding tussen Schipluiden en Maasland. 

De gemeente is van plan aan de zuidrand van Schipluiden woningen te realiseren. Het gaat om het gebied dat grenst aan de straten Rozemond en Veldvreugd en de volkstuinen. Om die locatie een ruimtelijke kwaliteitsimpuls te geven start de gemeente met het project ‘Zuidrand Schipluiden’.

Uitstel woningbouwproject Zuidrand Schipluiden

Wat vooraf ging

In september 2019 zijn het programma en het stedenbouwkundige plan voor Zuidrand door de raad vastgesteld. Het huidige plan voor de Zuidrand voorziet in ruimte voor vijf vrije kavels en een complex van 8 appartementen. Het bestemmingsplan voor deze locatie is in concept gereed en de door het college te nemen vervolgstap zou het vrijgeven zijn van het voorontwerp bestemmingsplan voor het wettelijk vooroverleg.

Onderzoek naar mogelijkheden sociale woningbouw

Voor project Zuidrand zien wij nu een kans opnieuw met de Provincie te overleggen over het woningbouwprogramma. Op deze locatie zouden wij graag meer en kleinere woningen willen realiseren, maar eerder kregen wij daar de handen niet voor op elkaar.

In het voortraject is uitvoerig met de Provincie overleg geweest over de landschappelijke inpassing van dit woningbouwplan. Momenteel laten wij samen met de Provincie onderzoek doen naar de mogelijkheden om de sociale woningbouw in Midden-Delfland te versterken. 

Tijdelijk stil leggen

Daarom is het op dit moment verstandig om het planproces voor de Zuidrand tijdelijk stil te leggen, zodat we eventuele conclusies vanuit het onderzoek kunnen meenemen en opnieuw met de Provincie in gesprek kunnen. Wij informeerden de raad over deze keuze. In de raadsbrief leest u hier meer over.

Toekomst

We weten dus nu nog niet hoe het woningbouwproject Zuidrand eruit komt te zien. Als we meer informatie hebben, plaatsen wij dat weer op deze pagina.

Interesse

Het is nog niet mogelijk om u in te schrijven voor woningen in dit project. Wij kunnen u wel opnemen in onze interesselijst, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van het project. Neemt u hiervoor contact op met het team Locatieontwikkeling van de gemeente Midden-Delfland: (015) 380 41 11 of locatieontwikkeling@middendelfland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?