De gemeente hanteert bij overeenkomsten voor leveringen en diensten het ‘VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten’ met een bijlage (addendum) over de aansprakelijkheid.

Het VNG Model voldoet aan de regels in de Aanbestedingswet. Belangrijk is dat het VNG model rekening houdt met de belangen van gemeenten en het bedrijfsleven.

In de VNG voorwaarden wordt alleen geen invulling gegeven aan de aansprakelijkheidsbepaling. Een bijlage over de aansprakelijkheid was daarom noodzakelijk.

Waar zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden te vinden?

De Algemene Inkoopvoorwaarden vindt u hieronder. Ook zijn deze gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (nr. 27370601).

Heeft u gevonden wat u zocht?