U kunt het bedrag van uw aanslag in delen betalen. Met een automatische incasso geeft u de gemeente toestemming dat zij iedere maand een deel van het totale bedrag van uw rekening afschrijft.

De voordelen

  • De betaling vindt gespreid plaats over een langere periode (u betaalt in termijnen).
  • U betaalt uw aanslag automatisch.
  • Uw betaling is altijd op tijd.
  • De machtiging loopt door voor elke aanslag van dezelfde soort belasting die u daarna ontvangt.

Aantal termijnen

Het aantal termijnen is afhankelijk van het moment waarop u automatische incasso aanvraagt. Doet u dit direct na ontvangst van de aanslag? Dan wordt het bedrag in 9 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. Vraagt u de automatische incasso later aan? Dan blijven er minder maanden over om de bedragen af te schrijven. Het maandbedrag wordt dan hoger.

De automatische afschrijving stopt direct als het drie keer niet lukt om een deel af te schrijven door een saldotekort op uw rekening. Dit hoeven niet drie opeenvolgende delen te zijn.

Wilt u het totaal verschuldigde bedrag liever in één keer betalen? Dat kan, betaal het volledige aanslagbedrag binnen 2 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

Hoe regel ik een automatische incasso?

U regelt alles voor uw automatische incasso online. Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning inlogcode nodig. Bent u inwoner van een ander Europees land, dan kunt u gebruik maken van uw eID inlogcode (van uw eigen land).

Automatische incasso online aanvragen, wijzigen of stopzetten

Via onderstaand formulier kunt u de automatische incasso aanvragen, uw rekeningnummer wijzigen of de automatische incasso stopzetten:

als inwoner (online formulier, DigiD)

als ondernemer/organisatie (online formulier, eHerkenning)

als inwoner van een ander Europees land (online formulier, eID)

Heeft u gevonden wat u zocht?