Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

Wat is het?

Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van uw taken, maar dat u ondersteuning heeft bij de taken die u zelf uitvoert.

Er zijn via de Wmo twee soorten begeleiding:

 • individuele begeleiding
 • groepsbegeleiding

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding kan, bijvoorbeeld, bestaan uit:

 • het ondersteunen bij het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie.
 • hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
  • Bepalen van het dagritme
  • Sociale contacten en sociale omgeving
  • Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
 • voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen
 • hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen

Deze voorbeelden zijn niet leidend en het is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie of het onder de functie begeleiding valt.

Groepsbegeleiding (dagbesteding)

Dagbesteding biedt activiteiten en is gericht op:

 • activering
 • beweging
 • leren omgaan met dementie
 • contacten
 • een zinvolle invulling van de dag
 • voorkomen van vereenzaming
 • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat
 • ondersteuning in verband met te zware belasting van de mantelzorger

Bij groepsbegeleiding gaat het om een andere soort dagstructurering dan werk of school. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid vergroot en kan eventuele (crisis)opname worden voorkomen.

Wat moet ik doen?

Als u problemen ervaart met uw zelfredzaamheid of het gevoel heeft dat u niet meer voldoende kunt meedoen in de samenleving, neem dan contact op met de gemeente. De Wmo kan u helpen als u langer dan 6 maanden moeite heeft met zelfstandig thuis wonen of het meedoen in de samenleving.

 • U kunt iedere werkdag bellen naar het team Wmo van de gemeente Midden-Delfland via telefoon (015) 380 41 11 of u kunt een mail sturen naar wmo@middendelfland.nl.Ook kunt u langskomen in het gemeentehuis in Schipluiden. Zie voor de meest recente openingstijden: https://www.middendelfland.nl/openingstijden-sociale-zaken
 • U maakt melding van uw probleem.
 • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie. Vindt u het moeilijk om een gesprek te voeren? Dan kunt u iemand uit uw omgeving, zoals bijvoorbeeld een familielid of vriend(in), vragen om aanwezig te zijn bij dit gesprek. Ook kunt u vragen naar een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze persoon ondersteunt u dan tijdens de gesprekken en het verdere traject. Wilt u aanmerking komen voor een cliëntondersteuner? Geef dit aan bij de melding.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt. U kunt hiervoor eventueel ook een persoonlijk plan inleveren. In dit persoonlijk plan kunt u aangeven wat u denkt nodig te hebben om weer voldoende zelfredzaam te zijn en/of te kunnen participeren in de samenleving. Dit persoonlijk plan is niet verplicht en alleen van toepassing als u dit zelf graag wilt.
 • Als begeleiding via de Wmo het beste is, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen. Hoe dit gaat en wat u daarvoor nodig heeft wordt tijdens het gesprek aangegeven door de betrokken klantmanager Wmo.

Hoeveel kost het?

Wanneer u begeleiding door de gemeente krijgt toegekend, bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Uw eigen bijdrage kunt u berekenen op CAK - Rekenhulp Eigen Bijdrage (hetcak.nl) De gemeente heeft geen bemoeienis met inning van de eigen bijdrage.

Hoe lang duurt het?

 • Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
 • U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden.
 • Daarna kunt u een aanvraag indienen. Deze aanvraag bestaat uit een voor akkoord ondertekend verslag zoals hierboven genoemd en een ondertekend zorgplan van de met u overeengekomen zorgaanbieder.
 • Binnen 2 weken nadat de aanvraag compleet is ingediend bij de gemeente ontvangt u bericht. Dit is een brief met daarin een besluit of u wel of geen begeleiding ontvangt vanuit de gemeente.

Extra informatie

Bent u het niet eens met een besluit dat het CAK heeft genomen? Bijvoorbeeld de brief waarin uw eigen bijdrage is vastgesteld? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Op www.hetcak.nl/zelf-regelen/bezwaar-maken wordt uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken.

Heeft deze informatie u geholpen?