Kunt u geen keuze maken uit de locaties die al zijn benoemd door de gemeente? Laat dan eenmalig een locatie benoemen tot officiële trouwlocatie voor één dag!

Wilde u altijd al op die ene, voor u zo speciale plek in Midden-Delfland trouwen? Als de gewenste locatie voldoet aan de voorwaarden, wordt deze voor één dag aangewezen als trouwlocatie. Aan het eenmalig benoemen van een trouwlocatie zijn extra kosten verbonden, kijk daarvoor in het hoofdstuk "Kosten en tijden".

Voorwaarden

Deze voorwaarden hebben te maken met de toegankelijkheid en de veiligheid van de locatie en de aansprakelijkheid van de locatiebeheerder en het bruidspaar.

  1. De locatie is tijdens de huwelijksceremonie openbaar toegankelijk,
  2. De locatie is niet in strijd met de openbare orde, de goede zeden en goede smaak,
  3. De locatie voldoet aan de eisen van brandveiligheid,
  4. De locatie heeft voldoende ruimte en voldoet aan de eisen van hygiëne,
  5. De locatie beschikt tijdens de huwelijksvoltrekking over alle noodzakelijke vergunningen of ontheffingen en
  6. Op de locatie kan de bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand naar behoren en ongestoord de werkzaamheden verrichten.

Uiterlijke datum van aanvragen

Het is belangrijk dat u het verzoek minimaal 3 maanden voor de huwelijksdatum bij de gemeente indient. De gemeente heeft tijd nodig om de locatie te kunnen toetsen aan de voorwaarden.

Werkwijze

Het verzoek om een locatie eenmalig aan te wijzen als trouwlocatie dient u schriftelijk in. Download daarvoor het formulier en vul deze samen met gewenste locatie in. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier neemt u mee naar uw afspraak op het gemeentehuis als u de melding van het voorgenomen huwelijk gaat doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?