Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren hebt u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. 
In Midden-Delfland zijn een aantal horecabedrijven onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van deze vergunningsplicht. U kunt deze uitzonderingen vinden in het gebiedsaanwijzingsbesluit op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Midden-Delfland.
Het uitgangspunt bij exploitatievergunningen is dat zij voor onbepaalde tijd worden verstrekt.

Direct regelen

Aanvraagformulier exploitatievergunning (commerciële horeca) (pdf 88.673 KB)

Aanvraagformulier exploitatievergunning (clubgebouwen verenigingen) (pdf 82.313 KB)

Aanvraag/melding exploitatievergunning Bed & Breakfast (als burger) (online formulier, DigiD)

Aanvraag/melding exploitatievergunning Bed & Breakfast (als ondernemer) (online formulier, eHerkenning)

Ook beschikbaar als pdf print formulier (75.484 KB)

Hoe werkt het?

U kunt een exploitatievergunning krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De eigenaar of leidinggevende is van onbesproken gedrag en minimaal 21 jaar oud. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen.
 • In het gebied mogen horecabedrijven zitten.

De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en de mensen die er werken.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Wat heb ik nodig?

 • Een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over de werkzaamheden, de producten en de mensen voor wie uw horecabedrijf bedoeld is.
 • Een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand.
 • Een plattegrond van het pand met de ligging, indeling, de verschillende ruimten en de grenzen van het terrein.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een ingevuld Bibob-formulier.

 • Plattegrond inrichting en mogelijk terras
 • Huurcontract of eigendomsbewijs waaruit blijkt dat u over het pand kunt beschikken

Kosten

Hoe lang duurt het?

Binnen 12 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 12 weken verlengen. 

Heeft u gevonden wat u zocht?