Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren hebt u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. 
In Midden-Delfland zijn een aantal horecabedrijven onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van deze vergunningsplicht. U kunt deze uitzonderingen vinden in het gebiedsaanwijzingsbesluit op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Midden-Delfland(externe link).
Het uitgangspunt bij exploitatievergunningen is dat zij voor onbepaalde tijd worden verstrekt.

Direct regelen

Aanvraagformulier exploitatievergunning (commerciële horeca) (pdf 88.673 KB)

Aanvraagformulier exploitatievergunning (clubgebouwen verenigingen) (pdf 82.313 KB)

Aanvraag/melding exploitatievergunning Bed & Breakfast (als burger) (online formulier, DigiD)

Aanvraag/melding exploitatievergunning Bed & Breakfast (als ondernemer) (online formulier, eHerkenning)

Ook beschikbaar als pdf print formulier (75.484 KB)

Hoe werkt het?

U kunt een exploitatievergunning krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De eigenaar of leidinggevende is van onbesproken gedrag en minimaal 21 jaar oud. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen.
 • In het gebied mogen horecabedrijven zitten.

De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en de mensen die er werken.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Wat heb ik nodig?

 • Een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over de werkzaamheden, de producten en de mensen voor wie uw horecabedrijf bedoeld is.
 • Een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand.
 • Een plattegrond van het pand met de ligging, indeling, de verschillende ruimten en de grenzen van het terrein.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een ingevuld Bibob-formulier(externe link).

 • Plattegrond inrichting en mogelijk terras
 • Huurcontract of eigendomsbewijs waaruit blijkt dat u over het pand kunt beschikken

Kosten

Hoe lang duurt het?

Binnen 12 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 12 weken verlengen. 

Heeft u gevonden wat u zocht?