Kosten en tarieven 2022

Hieronder vindt u een overzicht aan van de belangrijkste tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2022.

Tarieven afvalstoffenheffing

eenpersoonshuishouden: € 270,00
meerpersoonshuishouden: € 358,20

Tarieven rioolheffing

woning en niet-woning: € 209,40

Tarieven Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Het tarief voor de Onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde:
Eigendom woning: 0,1149%
Eigendom niet-woning: 0,2335%
Gebruik niet-woning: 0,1676%

Leges

Wat zijn leges?

Leges zijn vergoedingen voor de kosten van producten en diensten die u bij de gemeente aanvraagt. Voorbeelden hiervan zijn het aanvragen van een paspoort of rijbewijs of het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Tarieventabel

Een volledig overzicht van alle legestarieven vindt u in het onderstaande bestand "Leges tarieventabel".

Heeft u gevonden wat u zocht?