Kosten en tarieven 2023

Hieronder vindt u een overzicht aan van de belangrijkste tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2023.

Tarieven afvalstoffenheffing

eenpersoonshuishouden: € 259,20
meerpersoonshuishouden: € 343,90

Tarieven rioolheffing

woning en niet-woning: € 209,40

Tarieven Onroerendezaakbelastingen (OZB) 2023

Het tarief voor de Onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde:
Eigendom woning: 0,1067%
Eigendom niet-woning: 0,2295%
Gebruik niet-woning: 0,1648%

Leges

Wat zijn leges?

Leges zijn vergoedingen voor de kosten van producten en diensten die u bij de gemeente aanvraagt. Voorbeelden hiervan zijn het aanvragen van een paspoort of rijbewijs of het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Tarieventabel

Een volledig overzicht van alle legestarieven vindt u in het onderstaande bestand "Leges tarieventabel".

Heeft u gevonden wat u zocht?