De gemeente hanteert per 1 juli 2017 bij overeenkomsten voor leveringen en diensten op het gebied van ICT de ‘Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT’ (hierna: GIBIT) en de daarbij horende Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen.

De GIBIT betreft een set uniforme en gestandaardiseerde inkoopvoorwaarden die gemeenten kunnen gebruiken bij de inkoop van ICT-producten en –diensten.

De GIBIT is op 8 december 2016 vastgesteld door de VNG. Bij de totstandkoming van het model is rekening gehouden met de belangen van de gemeenten en het bedrijfsleven.

Bij de GIBIT horen Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen. Dit zijn gepubliceerde en van tijd tot tijd bijgewerkte normen en standaarden voor ICT-producten en –diensten.

Waar zijn de GIBIT en Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen te vinden?

De GIBIT en de toelichting daarop vindt u hieronder. Ook zijn deze gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (nr. 27370601). De Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen kunt u raadplegen op www.gibit.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?