Wie een hond heeft, moet zich aan een aantal regels houden uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Op deze pagina leest u de belangrijkste regels die in onze gemeente gelden.

Hondenbelasting

De gemeente Midden-Delfland heft geen hondenbelasting.

Binnen de bebouwde kom? Aan de lijn!

Binnen de bebouwde kom moet een hond altijd aan de lijn. Honden mogen daar alleen loslopen in speciale losloopgebieden.

Speelplekken verboden

Honden mogen niet komen in speeltuintjes, op speelplekken of op speelweides. Ook niet als de hond aan de lijn is. 

Halsband of chip

Het is belangrijk dat de eigenaar van een hond altijd te achterhalen is. Daarom moet een hond altijd een identificatiechip hebben of een halsband waarop de gegevens van de eigenaar staan.

Hondenpoep altijd opruimen

Wie een hond uitlaat, moet de poep van zijn hond altijd opruimen. Dit geldt voor alle openbare plekken zowel binnen- als buiten de bebouwde kom, ook in de hondenlosloopgebieden.

Baasjes moeten daarom altijd zakjes bij zich hebben om de poep van hun hond op te ruimen. Gooi het zakje na gebruik weg in een openbare afvalbak of in uw eigen afvalcontainer.

Hondentoiletten

In speciale hondentoiletten geldt geen opruimplicht. U herkent deze plekken aan het speciale bord dat hierbij staat. De hondentoiletten worden niet veel gebruikt. Daarom gaat de gemeente de hondentoiletten op termijn weghalen.

Losloopgebieden

In iedere dorpskern van Midden-Delfland liggen enkele losloopgebieden. Honden mogen hier loslopen, er geldt dus geen aanlijnplicht. Ook hier moeten de baasjes de poep van hun hond opruimen.

De losloopgebieden per dorpskern zijn:

 • Den Hoorn:
  • Spoorplaats, groenstrook tussen het pad en de voetbalkooi;
  • Grasveld aan de Egmondland ter hoogte van de Sionsland;
 • Schipluiden:
  • parkgebied aan de achterzijde van de Anna van Raesfeltstraat 42 tot Wilgenlaan 10, tussen de vijvers en de sloot;
  • parkgebied Schipluiden Zuid, tussen het fietspad Landvermaak en de IJsbaan;
 • Maasland:
  • Parkgebied Molenweide, groenstrook langs de noordelijke vijver;
  • Grasveld bij Koningin Julianaweg 38 tot en met 44;
  • Parkgebied Sportpark Commandeurspolder tussen het Molenslootpad en de sportvelden. Van het Doelpad tot aan de Baanderheer.

Op onderstaande kaartjes kunt u precies zien wat de grenzen van de losloopgebieden zijn.

Losloopgebied Den Hoorn, Spoorplaats
Losloopgebied Den Hoorn, Egmondland
Losloopgebied Schipluiden, achterzijde Anna van Raesfeltstraat - Wilgenlaan
Losloopgebied Schipluiden, tussen fietspad Landvermaak en IJsbaan

 

Losloopgebied Maasland, Molenweide
Losloopgebied Maasland, Koningin Julianaweg
Losloopgebied Maasland, Sportpark Commandeurspolder

Hulphonden

Voor geleidehonden en sociale hulphonden gelden speciale regels. Deze honden mogen wel loslopen als dat nodig is, ook geldt de opruimplicht niet. Hulphonden zijn de enige honden die wel in een speelplek mogen komen.

Midden-Delfland: schoon en veilig!

De gemeente ontvangt veel klachten over loslopende honden en over hondenpoep. We vinden het belangrijk dat Midden-Delfland voor iedereen schoon en veilig is. Dat moeten we samen doen.

Daarom controleert de gemeente of hondenbezitters zich aan de regels houden. Wie dat niet doet, kan een boete krijgen.

Algemene Plaatselijke Verordening

De regels waar deze pagina naar verwijst komen uit de Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Delfland 2021 (APV). De regels over honden staan in de artikelen 2.57 tot en met 2.59a. Bij deze regels horen ook de toelichting op de APV en de bijlage met de aanwijzingsbesluiten.

Heeft u gevonden wat u zocht?