De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen.

Uitbetaling

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag één keer per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

Hoogte van de toeslag

De individuele inkomenstoeslag bedraagt eenmaal per twaalf maanden:

  • Voor gehuwden: 37% van de voor hen geldende bijstandsnorm;
  • Voor alleenstaande ouders: 51% van de voor hen geldende bijstandsnorm;
  • Voor alleenstaanden: 40% van de voor hen geldende bijstandsnorm.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele inkomens toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Uw inkomen is in de drie jaar voorafgaand aan uw aanvraag niet hoger geweest dan 105% van de bijstandsnorm die voor u geldt.
  • uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.
  • u hebt geen uitzicht op inkomensverbetering.
  • u hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

De gemeente kan nog extra voorwaarden stellen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan het Team Uitvoering – Werk en Inkomen. U kunt hen bereiken via:

(015) 380 42 32

(015) 380 42 42 of

(015) 380 42 46

Mailen kan via werkeninkomen@middendelfland.nl.

Wat heb ik nodig?

  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • De daarin gevraagde documenten

Het aanvraagformulier kunt u opvragen bij het Team Uitvoering – Werk en Inkomen, via e-mail werkeninkomen@middendelfland.nl of telefoon (015) 380 41 11.

Heeft u gevonden wat u zocht?