p 23 september 2014 heeft de gemeenteraad het Inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Het vaststellen van dit beleid was noodzakelijk naar aanleiding van de komst van de Aanbestedingswet 2012.

Wanneer krijgt u met het Inkoop- en aanbestedingsbeleid te maken?

U krijgt te maken met het Inkoop- en aanbestedingsbeleid wanneer u als een ondernemer, leverancier of bedrijf zaken doet met de gemeente.

Wat wil de gemeente bereiken met dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid?

Het hoofddoel van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid is zo verantwoord mogelijk inkopen. Met behulp van dit beleid wil de gemeente zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanbesteden waarbij de objectiviteit, transparantie en non-discriminatie wordt gewaarborgd.  Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente aanbesteedt op een manier waarbij naar iedere ondernemer, leverancier of bedrijf objectief gekeken wordt, de gemeente achteraf kan uitleggen waarom er is gekozen voor een bepaalde inschrijver en dat ieder bedrijf, leverancier of ondernemer een gelijke kans krijgt.

Heeft u gevonden wat u zocht?