Meldpunt verhuurgedrag

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurder schap van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan.

Wat is ongewenst verhuurgedrag?

Ongewenst verhuurgedrag kan in verschillende vormen bestaan. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Moet u meer dan 2 maanden aan kale huur aan waarborg betalen?
  • Moet u extreem hoge servicekosten betalen?
  • Voelt u zich geïntimideerd door uw verhuurder?
  • De verhuurder zich niet houdt aan de afspraken die van te voren schriftelijk zijn vastgelegd.

Meldpunt

De gemeente heeft een meldpunt ingesteld waar huurders terecht kunnen als ze ongewenst gedrag ervaren van verhuurders of verhuurbemiddelaars.

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden door te bellen naar 015-380 41 11 of door een e-mail te sturen naar meldpuntverhuurgedrag@middendelfland.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de rijksoverheid:

Welke nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars gelden vanaf 1 juli 2023? | Rijksoverheid.nl