Update 28 maart 2023 - De situatie op centrale opvanglocaties voor vluchtelingen staat nog altijd onder druk. De vraag van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) naar meer tijdelijke opvanglocaties is daardoor groot. De gemeente Midden-Delfland onderzoekt in opdracht van de gemeenteraad of het mogelijk is om ongeveer 225 vluchtelingen op te vangen voor een periode van vijf jaar. Tegelijkertijd wil de gemeente 25 tot 50 tijdelijke woningen creëren voor starters en spoedzoekers. Zo komt er in Midden-Delfland meer ruimte op de woningmarkt. 

Hoe pakt de gemeente dit aan?

Het college onderzoekt in de eerste maanden van 2023 of opvang haalbaar is. Samen met de gemeenteraad zijn er duidelijke randvoorwaarden opgesteld: waar moet de tijdelijke opvanglocatie aan voldoen? Het college gaat daarnaast in gesprek met inwoners en maatschappelijke partijen. Dit traject is in volle gang. Op basis van de opgehaalde perspectieven, criteria, dilemma’s en kansen brengt het college de mogelijkheden voor opvang in beeld. Het college adviseert vervolgens de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt tenslotte een besluit.

Hoe kan ik meedenken?

De gemeente doet onderzoek wat voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen de belangrijkste randvoorwaarden en uitgangspunten zijn voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen en de tijdelijke huisvesting voor lokale woningzoekenden. Met deze input kan het college straks alle belangen zorgvuldig afwegen en de gemeenteraad adviseren.

 • Bijeenkomsten voor inwoners en online enquête
  Tijdens drie inwonersbijeenkomsten in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden en via een online enquête hebben wij uw mening gevraagd over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Midden-Delfland. Van al uw opmerkingen, zorgen, ideeën en adviezen hebben wij een verslag gemaakt. Dit document vindt u onderaan deze pagina.
   
 • Interviews maatschappelijke organisaties
  In februari/maart zijn we in gesprek met belangrijke spelers op het gebied van werk, onderwijs, zorg, verenigingen en het kerkelijk leven. De voornaamste punten die we ophalen uit deze gesprekken, voegen wij de komende weken toe aan het verslag. Met deze gesprekken sluiten we de inventarisatieronde af. 
   
 • Klankbordgroep
  Met de input van de gemeenteraad, onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers hebben we een beeld van de criteria, dilemma’s en kansen. Dan wordt ook duidelijk of er geschikte locaties zijn en welke daarvan het meest aan de criteria voldoet. In dit stadium richten we een klankbordgroep op van (vertegenwoordigende) bewoners, ondernemers en maatschappelijke partijen. In meerdere sessies gaan we in gesprek over de scenario’s voor opvang.

  Het college adviseert op basis van dit voortraject de gemeenteraad. De raad neemt vervolgens een besluit. Natuurlijk informeren wij u hierover.
   
 • Van klankbordgroep naar inwonersgroep
  Kiest de gemeenteraad voor opvang van vluchtelingen en flexwoningen voor lokale woningzoekenden, en is de locatie bekend, dan wordt de klankbordgroep eventueel in een gewijzigde samenstelling voortgezet met vertegenwoordigers uit de directe omgeving van de opvanglocatie.

Wat is de planning?

Vóór de zomervakantie ontvangt de gemeenteraad een advies van het college. Het traject dat daarop volgt is nog niet bekend. Zorgvuldigheid staat voorop. Wel houden we er rekening mee, dat de problemen bij opvanglocaties actueel zijn en nijpend. 

Meer weten?

We streven ernaar u goed op de hoogte te houden. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u vragen hebt. Op de pagina Veelgestelde vragen vindt u veel informatie. Of neemt u contact met ons op via communicatie@middendelfland.nl.

Onderzoek opvang vluchtelingen en flexwonen (28 maart 2023)