Update 31 mei 2023 - De situatie op centrale opvanglocaties voor vluchtelingen staat nog altijd onder druk. De vraag van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) naar meer tijdelijke opvanglocaties is daardoor groot. De gemeente Midden-Delfland onderzoekt in opdracht van de gemeenteraad of het mogelijk is om ongeveer 225 vluchtelingen op te vangen voor een periode van vijf jaar. Tegelijkertijd wil de gemeente 25 tot 50 tijdelijke woningen creëren voor starters en spoedzoekers. Zo komt er in Midden-Delfland meer ruimte op de woningmarkt. 

Hoe pakt de gemeente dit aan?

Het college onderzoekt of opvang haalbaar is. Samen met de gemeenteraad zijn er duidelijke randvoorwaarden opgesteld: waar moet de tijdelijke opvanglocatie aan voldoen? Het college ging daarnaast in gesprek met inwoners en maatschappelijke partijen. Op basis van de opgehaalde perspectieven, criteria, dilemma’s en kansen brengt het college de mogelijkheden voor opvang in beeld. Het college adviseert vervolgens de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt tenslotte een besluit.

Hoe kan ik meedenken?

De gemeente onderzocht wat voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen de belangrijkste randvoorwaarden en uitgangspunten zijn voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen en de tijdelijke huisvesting voor lokale woningzoekenden. Met deze input kan het college alle belangen zorgvuldig afwegen en de gemeenteraad adviseren.

 • Bijeenkomsten voor inwoners en online enquête
  Tijdens drie inwonersbijeenkomsten in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden en via een online enquête hebben wij in het eerste kwartaal van 2023 uw mening gevraagd over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Midden-Delfland. Van al uw opmerkingen, zorgen, ideeën en adviezen hebben wij een verslag gemaakt. Dit document vindt u onderaan deze pagina.
   
 • Interviews maatschappelijke organisaties
  Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met belangrijke spelers op het gebied van werk, onderwijs, zorg, verenigingen en het kerkelijk leven. De voornaamste punten die we ophaalden uit deze gesprekken, voegen wij binnenkort toe aan het verslag. Met deze gesprekken sluiten we de inventarisatieronde af.
   
 • Klankbordgroep
  Kiest de gemeenteraad voor opvang van vluchtelingen en flexwoningen voor lokale woningzoekenden, en is de locatie bekend, dan wordt een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit de directe omgeving van de opvanglocatie.

Wat is het vervolg?
 

 • Bekendmaking voorkeurslocatie college & inwonersbijeenkomst
  In de week van 14 augustus maken wij via www.middendelfland.nl, De Schakel Midden-Delfland en social media bekend welke locatie het college voor wil stellen voor de opvang van vluchtelingen en de plaatsing van flexwoningen voor lokale woningzoekenden. Direct na de zomervakantie, op maandagavond 28 augustus, organiseren wij een inwonersbijeenkomst. Wij vertellen u dan op welke wijze het voorstel tot stand is gekomen. Ook is er dan ruimte om vragen te stellen. Bijvoorbeeld op het gebied van begeleiding, sociale integratie, veiligheid en voorzieningen.
   
 • Besluit
  De raad besluit vervolgens of de vluchtelingenopvang door gaat. Het traject dat daarop volgt is nog niet bekend. Zorgvuldigheid staat voorop. Wel houden we er rekening mee, dat de problemen bij opvanglocaties actueel zijn en nijpend. 

Meer weten?

We streven ernaar u goed op de hoogte te houden. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u vragen hebt. Op de pagina Veelgestelde vragen vindt u veel informatie. Of neemt u contact met ons op via communicatie@middendelfland.nl.