Update 6 december 2023

Nederland staat voor een forse uitdaging op het gebied van huisvesting, zowel voor de huidige inwoners als voor de vluchtelingen die we opvangen. De gemeente wil bijdragen aan het oplossen van dit landelijke probleem met de opvang van 225 vluchtelingen voor een periode van vijf jaar in combinatie met de plaatsing van flexwoningen voor 30 tot 60 lokale woningzoekenden. Er is begin dit jaar met inwoners, (maatschappelijk) organisaties en ook met de raadsleden gesproken. Dat leidde tot criteria, zorgen en ideeën. Op basis hiervan is de locatie Harnaschpolder, het gebied langs de Harnaschdreef tussen Meerkamp en Westernesse, naar voren gekomen als het meest geschikt. In de raadsvergadering van woensdag 25 oktober heeft de raad ingestemd met het voorstel van het college. Daarna is op 27 november 2023 met het COA een bestuursovereenkomst gesloten.

Wat houdt het plan in?

Harnaschpolder, het gebied langs de Harnaschdreef tussen Meerkamp en Westernesse, is de enige locatie in Midden-Delfland waar op relatief korte termijn een opvanglocatie en flexwoningen kunnen worden gerealiseerd. De opvanglocatie is, nu de raad in heeft gestemd met het voorstel, naar verwachting eind 2024/begin 2025 klaar voor gebruik. Onderstaand kaartje geeft een impressie van de locatie.

Waarom geen meerdere kleinere locaties?

Uit gesprekken met de samenleving bleek een grote voorkeur voor meerdere kleinere opvanglocaties. Helaas bleek dit niet haalbaar. Het COA regelt en financiert op opvanglocaties vanaf 150 vluchtelingen faciliteiten op het gebied van veiligheid, zorg, participatie en integratie. Voor kleinere locaties moeten gemeenten deze faciliteiten zelf organiseren en betalen. Daarnaast leiden verspreide locaties tot fors hogere bouwkosten en zou het aanbod van flexwoningen voor lokale woningzoekenden komen te vervallen.

Waarom 225 vluchtelingen?

Er is op dit moment nog veel onduidelijk over de spreidingswet. Het probleem van de huisvesting van vluchtelingen blijft actueel. De provincie spreekt hierover met elke gemeente. Van Midden-Delfland zal worden verwacht dat we circa 100 vluchtelingen opvangen. Het college vangt daarbovenop nog eens 125 vluchtelingen op. Dit gaf ons de ruimte om betere afspraken te maken over de voorwaarden zoals de samenstelling, de ondersteuning door COA, de financiering en het (toekomstige) gebruik van de flexwoningen voor onze eigen inwoners.

Meer weten?

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Veelgestelde vragen.

Documenten: