Midden-Delfland is een prima werkgever met uitdagende functies en een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket. De werksfeer bij ons is open en informeel, het werkklimaat dynamisch en inspirerend. Midden-Delfland doet graag een beroep op je creativiteit, betrokkenheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. We hechten een grote waarde aan de juiste werk-privébalans en bieden ruime faciliteiten om jou daarin te ondersteunen.

Cao

De cao-afspraken voor onze gemeente zijn vastgelegd in de Cao Gemeenten: de arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten. Deze afspraken veranderen in principe jaarlijks en worden bijgehouden op www.caogemeenten.nl(externe link).

Flexibel werken 

Een volledige werkweek is 36 uur per week. De gemeente kent een systeem van flexibele werktijden. Dat betekent dat je in principe zelf bepaalt wanneer je werkdag begint en eindigt en dat je in overleg met je leidinggevende je werkweek indeelt: bijvoorbeeld vier maal negen uur werken of vier maal acht uur en één ochtend van vier uur. Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties, technische functies) is de flexibiliteit beperkt.

Salaris

Inschaling vindt, afhankelijk van kennis en ervaring, plaats in de aanloopschaal of de functieschaal. Elke schaal bestaat uit 11 periodieken. Zolang het maximum van de schaal nog niet is bereikt, vindt er normaal gesproken elk jaar op 1 januari een periodieke verhoging plaats. Presteer je uitstekend, dan zijn er mogelijkheden om dat ook financieel te waarderen. De actuele salaristabel vind je op www.ambtenarensalaris.nl(externe link).

Individueel Keuzebudget

Bij onze gemeente krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB): geld uit verschillende regelingen (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof) is omgezet in een persoonlijk budget. Het IKB bedraagt 17,05% van je salaris. Dit budget kun je aan verschillende doelen besteden. Als je kinderen hebt of mantelzorger bent, heb je misschien extra verlofuren nodig. Of je wilt sparen voor een grote uitgave, zoals een opleiding. Je kunt jouw budget inzetten voor één of meer van de volgende doelen:

  • extra verlofuren kopen
  • extra geld krijgen door het uit te laten betalen
  • het financieren van een opleiding
  • een aanvullende vergoeding voor de reiskosten van woon-werkverkeer
  • vakbondscontributies   

Verlof / vakantiedagen

Bij een volledige werkweek (36 uur) krijg je 194,4 uur vakantie per jaar. Werk je parttime, dan ontvang je dit naar rato.

Wil je meer vakantiedagen? Dat kan. Je kan maximaal 144 uren kopen met je Individueel Keuzebudget. Je kunt ook verlofuren verkopen (maximaal 72 uur). Alle aantallen uren zijn gebaseerd op een voltijds dienstverband.

Spaarverlof

Je kunt ook verlof sparen. Met spaarverlof krijg je de mogelijkheid om bovenwettelijke vakantie-uren (conform Cao(externe link)) opzij te zetten voor later. Het spaarverlof is onbeperkt geldig. Jij bepaalt zelf waarvoor je je spaarverlof opneemt. Denk aan een lange vakantie, eerder stoppen met werken voor je pensioen, mantelzorg of om een opleiding of studie te volgen.

Reiskostenvergoeding

Als je in dienst bent bij de gemeente, vergoeden we gedeeltelijk jouw kosten van woon-werkverkeer. Als je met het openbaar vervoer reist, ontvang je een volledige tegemoetkoming van je abonnementskosten. Zo stimuleert de gemeente Midden-Delfland het reizen met het openbaar vervoer.

Opleiding en loopbaanontwikkeling

In het eerste jaar van je dienstverband heb je regelmatig, ca. 1 keer per 2 maanden, een voortgangsgesprek met je leidinggevende. In de gesprekscyclus is altijd expliciet aandacht voor ontwikkelafspraken. Waar sta ik nu, waar wil ik naartoe en hoe moet ik daar komen? Met je leidinggevende maak je afspraken over de acties die je onderneemt om die vragen te beantwoorden. Je legt de ontwikkelafspraken vast in je persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit dient als leidraad voor jouw loopbaan en helpt je bij het maken van belangrijke keuzes. Zo bereiken we dat je groeit in een rol die jou het beste ligt en die overeenkomt met je wensen.

Jong Midden-Delfland

Jong Midden-Delfland is een netwerk voor jonge en zich jong voelende gemeenteambtenaren tot 35 jaar die de organisatie, de omgeving en de samenwerkende gemeenten beter willen leren kennen. Iedere maand is er wat anders te doen. De ene keer vindt er een debat plaats, de andere keer een rondleiding of een congres.

Pensioen

Midden-Delfland heeft de pensioenregeling voor haar ambtenaren ondergebracht bij het ABP. Het ABP-keuzepensioen biedt veel mogelijkheden. Eerder stoppen met werken, een variërende hoogte van het uitgekeerde bedrag, gedeeltelijk doorwerken: het is allemaal mogelijk met dit pensioen.

Personeelsvereniging (PeeVee)

Alle medewerkers (vast/tijdelijk/stagiaires en inhuurkrachten) kunnen zich aansluiten bij de actieve personeelsvereniging. De belangrijkste doelstelling van de PeeVee Midden-Delfland is het personeel van de gemeente naast het werk, op een andere manier kennis met elkaar te laten maken en hiermee de onderlinge contacten te verbeteren. Dit is bevorderlijk voor de werksfeer en een goede samenwerking.

Heeft u gevonden wat u zocht?