Als uw kind 2,5 jaar is, mag hij/zij naar de peuterspeelzaal. Dit is best spannend, maar de meeste kinderen vinden het al snel erg leuk. Het is ook leerzaam en daarmee leren kinderen te wennen aan de basisschool.

Wat is Peuteropvang?

Een peuterspeelzaal of peuterschool is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar oud. Het wordt ook weleens ‘voorschool’ genoemd, omdat het een goede voorbereiding is op de basisschool. In een groep van maximaal 16 kinderen leren de peuters om samen te spelen, te delen en om te gaan met andere leeftijdsgenoten. Officieel bestaan peuterspeelzalen niet meer sinds 1 januari 2018. Sindsdien vallen peuterspeelzalen onder de reguliere kinderopvang. Eén van die eisen is dat een peuteropvang niet meer alleen met vrijwilligers mag werken, maar dat er altijd twee pedagogisch opgeleide leidsters aanwezig moeten zijn op een groep van zestien kinderen.

Voor meer informatie kunt u ook de website van Boink raadplegen:

www.boink.info/opvang-kiezen/verschillende-soorten-opvang

De gemeente stimuleert Peuteropvang

De gemeente stimuleert kinderen om naar de Peuteropvang te gaan. Hiervoor de gemeente ontvangt jaarlijks de ‘Asschergelden’ van de Rijksoverheid. Niet-werkende ouders krijgen, via de kinderopvangorganisatie, een gedeelte vergoed. Werkende ouders kunnen via de Belastingdienst een Kinderopvangtoeslag aanvragen. Het staat ouders vrij om zelf te kiezen of hun kind Peuteropvang geniet. Er is geen indicatie van JGZ nodig. Ouders kunnen hun peuters inschrijven bij een organisatie die ook regulier kinderopvang biedt.

Voor meer informatie kunt u ook de website van Boink raadplegen:

www.boink.info/kinderopvangtoeslag

Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)?

Op een peuterspeelzaal wordt soms ook Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden. Dit is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen te verminderen, zodat ze een betere start kunnen maken op de basisschool. Het is bijvoorbeeld bedoeld voor kinderen met een taalachterstand, omdat er thuis geen Nederlands wordt gesproken. Maar het geldt ook voor peuters die op een ander gebied een beetje achter blijven. Het VVE-programma richt zich op:

  • Taalontwikkeling: woordenschat opdoen en het stimuleren van boekjes lezen.
  • Beginnende rekenvaardigheid: leren tellen en meten.
  • Motorische ontwikkeling: stimuleren van de grove en fijne motoriek.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samen spelen.

Als de pedagogische medewerkers van een peuterspeelzaal merken dat een kind achterblijft op één van deze vlakken, wordt dit met de ouders besproken. Voorschoolse educatie wordt gesubsidieerd door de gemeente. Als jouw/uw kind gebruik wilt maken van VVE, is er een indicatie nodig van de JGZ.

Voor meer informatie kunt u ook de website van Boink raadplagen en de pagina Jeugdgezondheidszorg van de gemeente bekijken:

www.boink.info/opvang-kiezen/verschillende-soorten-opvang

www.middendelfland.nl/jeugdgezondheidszorg

Welk kosten zijn eraan verbonden?

Aan een peuterspeelzaal zijn kosten verbonden, net zoals aan elke andere vorm van kinderopvang. Hoeveel toeslag je kunt krijgen, hangt af van je inkomen en hoeveel uur jullie werken. De kinderopvangtoeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst.

Voor meer informatie kunt u de website van Boink raadplegen:

www.boink.info/opvang-kiezen/verschillende-soorten-opvang

Welke kinderopvanglocaties zijn er in Midden-Delfland?

Iedere kinderopvangorganisatie en alle kinderopvanglocaties in Nederland staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Het LRK is te vinden op de volgende website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl