Mensen kunnen psychische hulp nodig hebben, zonder dat zij zelf vragen om die hulp. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig. Het is daarom belangrijk dat u aandacht heeft voor de mensen om u heen. Dan kunt u aandacht vragen voor de zorg van anderen. Het komt weleens voor dat iemand dreigt om zichzelf of een ander iets aan te doen vanwege psychische problemen. Soms is dan verplichte zorg nodig. Ook als deze persoon daar niet zelf om vraagt. Dit valt onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Het kan zijn dat die persoon dan wordt opgenomen in een speciaal ziekenhuis voor de juiste behandeling of er wordt gekozen voor verplichte zorg thuis.